O přehlídce Kutná Hora / Archiv přehlídky

Kutná Hora
Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou města Kutná Hora pořádají NIPOS-ARTAMA a Městské Tylovo divadlo Kutná Hora.

Tato přehlídka je nejvýznamnější akcí v ČR v oblasti dětského scénického tance. Je setkáním dětí a jejich pedagogů, které přináší každoročně to nejzajímavější a inspirující v oblasti dětské taneční výchovy a tvorby pro děti, s dětmi a dětí.

Zpravidla v ploše tří až čtyř dnů jsou realizovány dva přehlídkové večery v Městském Tylově divadle a dvě odpolední vystoupení pod širým nebem na Terase kaple Božího těla. V doprovodném programu jsou pro děti realizovány výtvarné a interaktivní dílny, noční tematizované prohlídky pamětihodností města, závěrečné pohádkové představení. Pro pedagogy jsou určeny rozborové a vzdělávací semináře, společenské večery s diskusí. Každoročně je otevřen i seminární pobyt pro zájemce z řad pedagogů z celé ČR.

Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky krajské. Z nich jsou navrženy nominace na celostátní přehlídku. Nominace je nejvyšší prestižní ocenění. Z nominací je programovou radou výběrem tematicky sestavena dramaturgie přehlídkových večerních programů celostátní akce. Do programu odpoledních vystoupení pod širým nebem se naopak účastníci hlásí sami na základě vlastního zájmu.

Přehlídky se mohou zúčastnit dětské skupiny (věkový průměr účinkujících dětí by neměl přesáhnout věk základní školní docházky) z celé ČR, které rozvíjejí formy scénického tance. Skupina se může přihlásit do kterékoliv postupové přehlídky, a to pouze do jedné a s programem, který nebyl skupinou uveden na přehlídkách v předcházejících letech. Doporučuje se účast na postupové přehlídce v kraji působení skupiny.

Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance se v Kutné Hoře koná od roku 1992. Do roku 2000 to byla přehlídka bienálová, od roku 2000 se koná každoročně.


ARCHIV PŘEHLÍDKY KUTNÁ HORA

PROPOZICE

202320222021202020192018

KRAJSKÁ POSTUPOVÁ KOLA

202320222021 2020 20192018

PROGRAM PŘEHLÍDKY
20232022