Hlas, řeč a literatura na scéně

24.–25. září, 15.–6. října, 29.–30. října, 19.–20. listopadu a 10.–11. prosince 2022, Hradec Králové

Vzdělávací cyklus Centra uměleckých aktivit Hradec Králové je zaměřen na tyto základní témata:

hlasový projev, řeč, interpretaci textu a scénické čtení.

Je určen především pedagogickým pracovníkům; učitelům Českého jazyka a literatury, cizích jazyků, pedagogům volného času, učitelům literárně-dramatických oborů, knihovníkům apod.

Vychází z uvědomění, že pedagog je nejdůležitějším článkem působení na žáka. Základem tohoto působení je řeč – jak konkrétní úroveň učitelova hlasového a mluvního projevu, tak i jeho osobní vztah a přístup ke komunikaci obecně.

Z aktuálních průzkumů, prováděných na pedagogických fakultách vyplývá, že pokud jde o techniku hlasového a mluvního projevu, nejsou pedagogové dostatečně vybaveni, ani během vlastního studia patřičně školeni.

Pokud jde o mluvní schopnosti žáků, jsou čím dál víc limitovány.

Méně se čte a mnoho mluvčích, kteří by měli být mluvními vzory, nedosahuje při svém projevu na pomyslné standardy.

V posledních letech mladá generace také fatálním tempem ztrácí vztah k rodnému jazyku a schopnost vyjádřit zcela přesně myšlenku – obsah svého vědomí.

Ruku v ruce s tím jde potřeba vychovávat děti a studenty ke kultivovanému čtenářství,  pozitivnímu vztahu k českému jazyku. Jednou z kreativních cest, jak podporovat motivaci žáků a studentů ke čtenářství je scénické čtení, které je pro ně přitažlivou možností setkání s knížkou, s literaturou.

Pedagogové pro tvůrčí práci se scénickým čtením nejsou nijak školeni, proto tato nabídka vzdělávání by jim mohla pomoci, a to nejen při tvorbě pořadů scénického čtení, ale i při hledání možností využívání scénického čtení v hodinách literatury a dalších předmětech.

Pokud opravdu chceme vést děti, studenty ke kultivovanému čtenářství, k zaujatému vnímání kvalitní literatury, pozitivnímu vztahu k českému jazyku, je nabídka dalšího vzdělávání pedagogů v divadelním a přednesovém oboru nezbytná.

Cyklus je rozdělen do dvou samostatných bloků:

  • Scénické čtení, tvůrčí motivace žáka ke čtenářství
  • Hlasový projev, řeč a slovo

(Účastníci se můžou dle svých preferencí přihlásit do obou nebo jen do jednoho.)