Výsledky / Results

Protokol o výsledcích IX. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum pro pěvecké sbory

Podle soutěžního řádu porota ve složení doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Eva Šeinerová, Mgr. Lukáš Holec, MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D. a PhDr. Jan Pirner prostudovala 65 řádně anonymně zaslaných skladeb a vyhodnotila je takto:

 

Kategorie A1 – děti do 10 let:


1. místo          Ovečky (František Fiala, ČR)

2. místo          Kroupy (Ivo Bláha, ČR)

3. místo          Proč? Pro slepičí kvoč! (Daniel Poledňák, ČR)

 

Kategorie A2 – děti do 15 let:


1. místo           Aprílová škola (František Fiala, ČR)

2. místo           Turistická příhoda (Emil Hradecký, ČR)

3. místo           Alleluia (Zanetti Bernardino, Itálie)

 

Kategorie A3 – děti do 18 let:


1. místo           Musica artium optima est (Doris Claudia Mandel, Německo)

2. místo           Loutna (Ivo Bláha, ČR)

3. místo          Ten green bottles (Valeria Kukhta, Rusko)

 

Skladby, které získávají finanční odměnu, budou vydány ve sborníku NIPOS a zazní na celostátních sborových přehlídkách pořádaných NIPOS v roce 2022: vždy první místo z každé kategorie.

 

Další oceněné skladby v jednotlivých kategoriích:


Kategorie A1

Klubko (Jan Bernátek, ČR)

Pět písniček (Markéta Dvořáková, ČR)

Strašidýlko (Emil Hradecký, ČR)

Štěně (Pavel Kratochvíl, ČR)

Užovka (Jan Vičar, ČR)

 

Kategorie A2

Písničky o stvoření (Jan Bernátek, ČR)

 

Kategorie A3

Čiki taka (Markéta Dvořáková, ČR)

Pampadadam (Emil Hradecký, ČR)

 

Všechny skladby uvedené v tomto protokolu budou v nejbližších dnech zařazeny do fondu Veřejné knihovny NIPOS, kde budou k dispozici k zapůjčení pro veřejnost. (Online katalog: https://katalog.nipos.cz/).

 

Za soutěžní porotu:

doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Eva Šeinerová, Mgr. Lukáš Holec, MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D. a PhDr. Jan Pirner

 

V Praze dne 1. 10. 2021, Mgr. Zuzana Jandová, tajemnice poroty

Results of IX International Composition Competition Opus ignotum for choirs

According to the rules of the competition, the jury members (doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Eva Šeinerová, Mgr. Lukáš Holec, MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D. a PhDr. Jan Pirner) read up 65 properly anonymously sent compositions and evaluated them as follows:

 

Category A1 – children up to 10 years:

1st place          Ovečky (František Fiala, CR)

2nd place        Kroupy (Ivo Bláha, CR)

3rd place         Proč? Pro slepičí kvoč! (Daniel Poledňák, CR)

 

Category A2 – children up to 15 years:

1st place         Aprílová škola (František Fiala, CR)

2nd place        Turistická příhoda (Emil Hradecký, CR)

3rd place         Alleluia (Zanetti Bernardino, Italy)

 

Category A3 – children up to 18 years:

1st place          Musica artium optima est (Doris Claudia Mandel, Germany)

2nd place        Loutna (Ivo Bláha, CR)

3rd place         Ten green bottles (Valeria Kukhta, Russia)

 

Compositions that will receive the financial price, will be published by NIPOS and will be performed during national choir festivals in 2022: the first place from each category.

 

Other awarded compositions in individual categories in addition to the result list:

Category A1

Klubko (Jan Bernátek, CR)

Pět písniček (Markéta Dvořáková, CR)

Strašidýlko (Emil Hradecký, CR)

Štěně (Pavel Kratochvíl, CR)

Užovka (Jan Vičar, CR)

 

Category A2

Písničky o stvoření (Jan Bernátek, CR)

 

Category A3

Čiki taka (Markéta Dvořáková, CR)

Pampadadam (Emil Hradecký, CR)

 

We will place all the works listed in this protocol unto our public library, where they will be available for borrowing. (Online catalog: https://katalog.nipos.cz/).

 

The jury:

doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Eva Šeinerová, Mgr. Lukáš Holec, MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D. a PhDr. Jan Pirner

 

1st October 2021, Prague, Mgr. Zuzana Jandová, jury secretary

Historické výsledky

History of Results

Vydané sborníky vítězných skladeb můžete zakoupit v eshopu NIPOS