Výsledky / Results

Protokol o výsledcích X. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum pro pěvecké sbory

Podle soutěžního řádu porota ve složení doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, MgA. et Mgr. Marek Valášek, Mgr. Jiří Gemrot, Ph.D. a PhDr. Jan Pirner prostudovala 50 řádně anonymně zaslaných skladeb a vyhodnotila je takto:

Kategorie B1 – dívčí sbory:

1. místo          Rozčitadla pro dívčí sbor (Jiří Churáček, ČR)

2. místo          The strength of the earth (Paul Ayres, UK)

3. místo          From A Railway Carriage (Mel McIntyre, UK)

Kategorie B2 – chlapecké sbory:

1. místo          V zeleném hájku (Jan Bernátek, ČR)

2. místo          cena neudělena

3. místo          cena neudělena

Kategorie B3 – smíšené sbory:

1. místo         Gloria (Jan Bernátek, ČR)

2. místo         Hope is the thing with feathers (Mel McIntyre, UK)

3. místo         Youth Hymn (Ivo Bláha, ČR)

Kategorie C1 – ženské sbory:

1. místo         Ore šohaj, ore (Jan Bernátek, ČR)

2. místo         Oi bela (Bernardino Zanetti, Itálie)

3. místo         Cena lásky (Mikoláš Troup, ČR)

Kategorie C2 – mužské sbory:

1. místo         Dyž tobě, cérečko (Jan Bernátek, ČR)

2. místo         Proměněná (Mikoláš Troup, ČR)

3. místo         cena neudělena

Kategorie C3 – smíšené sbory:

1. místo         Hore dolinečkú (Jan Bernátek, ČR)

2. místo         Byltě jeden člověk (Jiří Churáček, ČR)

3. místo         Ej, ľipa, ľipa… (Tomáš Vrškový, Slovensko)

Skladby, které získávají finanční odměnu, budou vydány ve sborníku NIPOS a zazní na celostátních sborových přehlídkách pořádaných NIPOS v roce 2023: vždy první místo z každé kategorie.

Další oceněné skladby v jednotlivých kategoriích:

Kategorie B1

Caracola (Bernardino Zanetti, Itálie)

Otče náš (Jan Bernátek, ČR)

Kategorie B3

Venite, audite (Jan Nowak, ČR)

Kategorie C1

Dvě vánoční koledy (Ondřej Musil, ČR)

Kategorie C3

Na tom pražským mostě (Emil Hradecký, ČR)

Všechny skladby uvedené v tomto protokolu budou v nejbližších dnech zařazeny do fondu Veřejné knihovny NIPOS, kde budou k dispozici k zapůjčení pro veřejnost. (Online katalog: https://katalog.nipos.cz/).

Za soutěžní porotu:

doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, MgA. et Mgr. Marek Valášek, Mgr. Jiří Gemrot, Ph.D. a PhDr. Jan Pirner

V Praze dne 1. 10. 2022, Petr Koronthály, tajemník poroty

Results of X International Composition Competition Opus ignotum for choirs

According to the rules of the competition, the jury members (doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, MgA. et Mgr. Marek Valášek, Mgr. Jiří Gemrot, Ph.D. and PhDr. Jan Pirner) read up 50 properly anonymously sent compositions and evaluated them as follows:

Category B1:

1st place         Rozčitadla pro dívčí sbor (Jiří Churáček, Czech Republic)

2nd place        The strength of the earth (Paul Ayres, United Kingdom)

3rd place         From A Railway Carriage (Mel McIntyre, United Kingdom)

Category B2:

1st place         V zeleném hájku (Jan Bernátek, Czech Republic)

2nd place        not awarded

3rd place         not awarded

Category B3:

1st place         Gloria (Jan Bernátek, Czech Republic)

2nd place        Hope is the thing with feathers (Mel McIntyre, United Kingdom)

3rd place         Youth Hymn (Ivo Bláha, Czech Republic)

Category C1:

1st place         Ore šohaj, ore (Jan Bernátek, Czech Republic)

2nd place        Oi bela (Bernardino Zanetti, Italy)

3rd place         Cena lásky (Mikoláš Troup, Czech Republic)

Category C2:

1st place         Dyž tobě, cérečko (Jan Bernátek, Czech Republic)

2nd place        Proměněná (Mikoláš Troup, Czech Republic)

3rd place         not awarded

Category C3:

1st place         Hore dolinečkú (Jan Bernátek, Czech Republic)

2nd place        Byltě jeden člověk (Jiří Churáček, Czech Republic)

3rd place         Ej, ľipa, ľipa… (Tomáš Vrškový, Slovakia)

Compositions that will receive the financial price, will be published by NIPOS and will be performed during national choir festivals in 2023: the first place from each category.

Other awarded compositions in individual categories in addition to the result list:

Category B1

Caracola (Bernardino Zanetti, Italy)

Otče náš (Jan Bernátek, Czech Republic)

Category B3

Venite, audite (Jan Nowak, Czech Republic)

Category C1

Dvě vánoční koledy (Ondřej Musil, Czech Republic)

Category C3

Na tom pražským mostě (Emil Hradecký, Czech Republic)

We will place all the works listed in this protocol unto our public library, where they will be available for borrowing. (Online catalog: https://katalog.nipos.cz/).

The jury:

doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, MgA. et Mgr. Marek Valášek, Mgr. Jiří Gemrot, Ph.D. and PhDr. Jan Pirner

1st October 2022, Prague, Petr Koronthály, jury secretary

Historické výsledky

History of Results

Vydané sborníky vítězných skladeb můžete zakoupit v eshopu NIPOS