Výsledky / Results

Protokol o výsledcích VIII. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum pro pěvecké sbory

Podle soutěžního řádu soutěže porota ve složení prof. PaedDr. Jiří Kolář, doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych a MgA. Jurij Galatenko prostudovala 83 řádně anonymně zaslaných skladeb a vyhodnotila je takto:

 

Kategorie B1 – dívčí sbory:

1.místo: Setkání – Slezské písně (Martin Kudrna, ČR)

2.místo: A ja taká dzivočka (Markéta Dvořáková, ČR)

3.místo: Měsíc svítí do okénka (Marcin Łukasz Mazur, Polsko)

 

Kategorie B2 – chlapecké sbory:

1.místo: Lauda anima mea Dominum (Evgeniya Kozhevnikova, USA)

2.místo: Confitemini Domino (Ľuboš Gabčo, Slovensko)

3.místo: My Love (Magdalena Preißler, Německo)

 

Kategorie B3 – smíšené sbory:

1.místo: Vynálezy (Vojtěch Podroužek, ČR)

2.místo: Cantate Domino (Petr Koronthály, ČR)

3.místo: Joy (Jan Nowak, ČR)

 

Kategorie C1 – ženské sbory:

1.místo: Což ten slavíček (Jan Bernátek, ČR)

2.místo: Což ten slavíček (Pavel Trojan, ČR)

3.místo: Což ten slavíček (Anna Vriend, UK)

 

Kategorie C2 – mužské sbory:

1.místo: Eště som sa něoženil (Katarina Pustinek Rakar, Slovinsko)

2.místo: Sluníčko polední (Ivo Bláha, ČR)

3.místo: Sluníčko polední (Nicolás Aguía, USA)

 

Kategorie C3 – smíšené sbory:

1.místo: Zelené sem sela (Petr Koronthály, ČR)

2.místo: Zelené sem sela (Vendulka Bervicová, ČR)

3.místo: Zelené sem sela (Claudio Ferrara, Itálie)

 

Skladby, které získávají finanční cenu, budou vydány ve sborníku NIPOS a zazní na celostátních sborových přehlídkách pořádaných NIPOS v roce 2021: vždy první místo z každé kategorie.

 

Porota udělila doporučení k vydání také následujícím skladbám:

Kategorie B1

Alleluia (Greg Bullen, USA)

Pod starou jabloní (Tereza Staňková, ČR)

Who Has Seen the Wind (Evgeniya Kozhevnikova, USA)

Kategorie B2

Jazz puerorum (Emil Hradecký, ČR)

Kategorie B3

Agnus Dei (Eli-Eri Moura, Brazílie)

Quod Deus latens simul ac patens est (Andrea Donati, Itálie)

Čižmičky (Ivo Bláha, ČR)

De profundis (Romain Bornes, UK)

Okolo Hradišťa (Petr Václav Michna, ČR)

Pražská nostalgie (Martina Lánská, ČR)

Kategorie C1

Co se to tam blejská (Ivo Bláha, ČR)

Kategorie C3

Už je slúnko (Jan Bernátek, ČR)

 

Pokud by byla v budoucnu příležitost zařadit některou ze skladeb do sborníků vydávaných NIPOS, budeme autory informovat.

 

Všechny skladby uvedené v tomto protokolu budou v nejbližších dnech zařazeny do fondu Veřejné knihovny NIPOS, kde budou k dispozici k zapůjčení pro veřejnost. (Online katalog: https://katalog.nipos.cz/).

 

Za soutěžní porotu:

prof. PaedDr. Jiří Kolář, doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych a MgA. Jurij Galatenko

V Praze dne 1. 10. 2020, Mgr. Zuzana Jandová, tajemnice poroty

Results of VIII International Composition Competition Opus ignotum for choirs

According to the rules of the competition, the jury members (prof. PaedDr. Jiří Kolář, doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych and MgA. Jurij Galatenko) read up 83 properly anonymously sent compositions and evaluated them as follows:

 

Category B1:

1st place          Setkání – Slezské písně (Martin Kudrna, CR)

2nd place         A ja taká dzivočka (Markéta Dvořáková, CR)

3th place          Měsíc svítí do okénka (Marcin Łukasz Mazur, Poland)

 

Category B2:

1st place          Lauda anima mea Dominum (Evgeniya Kozhevnikova, USA)

2nd place         Confitemini Domino (Ľuboš Gabčo, Slovakia)

3th place          My Love (Magdalena Preißler, Germany)

 

Category B3:

1st place          Vynálezy (Vojtěch Podroužek, CR)

2nd place         Cantate Domino (Petr Koronthály, CR)

3th place          Joy (Jan Nowak, CR)

 

Category C1:

1st place          Což ten slavíček (Jan Bernátek, CR)

2nd place         Což ten slavíček (Pavel Trojan, CR)

3th place          Což ten slavíček (Anna Vriend, UK)

 

Category C2:

1st place          Eště som sa něoženil (Katarina Pustinek Rakar, Slovenia)

2nd place         Sluníčko polední (Ivo Bláha, CR)

3th place          Sluníčko polední (Nicolás Aguía, USA)

 

Category C3:

1st place          Zelené sem sela (Petr Koronthály, CR)

2nd place         Zelené sem sela (Vendulka Bervicová, CR)

3th place          Zelené sem sela (Claudio Ferrara, Italy)

 

Compositions that will receive the financial price, will be published by NIPOS and will be performed during national choir festivals in 2021: the first place from each category.

 

The jury gave special award also to these compositions:

Category B1

Alleluia (Greg Bullen, USA)

Pod starou jabloní (Tereza Staňková, CR)

Who Has Seen the Wind (Evgeniya Kozhevnikova, USA)

Category B2

Jazz puerorum (Emil Hradecký, CR)

Category B3

Agnus Dei (Eli-Eri Moura, Brazil)

Quod Deus latens simul ac patens est (Andrea Donati, Italy)

Čižmičky (Ivo Bláha, CR)

De profundis (Romain Bornes, UK)

Okolo Hradišťa (Petr Václav Michna, CR)

Pražská nostalgie (Martina Lánská, CR)

Category C1

Co se to tam blejská (Ivo Bláha, CR)

Category C3

Už je slúnko (Jan Bernátek, CR)

 

We will contact authors if there will be an opportunity to publish also some of these compositions.

 

We will place all the works listed unto our public library, where they will be available for borrowing. (Online catalog: https://katalog.nipos.cz/eng).

 

The jury:

prof. PaedDr. Jiří Kolář, doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych and MgA. Jurij Galatenko

1st October 2020, Prague, Mgr. Zuzana Jandová, jury secretary

Historické výsledky

History of Results

Vyhodnocení VII. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum

Protokol o výsledcích VII. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum pro dětské pěvecké sbory​

Podle soutěžního řádu soutěže porota ve složení MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Lukáš Holec, MgA. Martin Hybler, Ph.D. a Mgr. Eva Šeinerová prostudovala 69 řádně anonymně zaslaných skladeb a vyhodnotila je takto:

Kategorie A:

  • 1. místo Vlčí mák, pomněnka a cvrček (Jan Bernátek, ČR)
  • 2. místo První sníh (Pavel Kratochvíl, ČR)
  • 3. místo Parádivá koza (Emil Hradecký, ČR)

Kategorie B:

  • 1. místo Ježíšku, Ježíšku (Ivo Bláha, ČR)
  • 2. místo Co nevíte o vesmíru (Vojtěch Podroužek, ČR)
  • 3. místo Keby mi milý muoj (Emil Hradecký, ČR), Apríl (Pavel Holubec, ČR)

Kategorie C:

  • 1. místo O jubilate Domino (Martin Neill, UK)
  • 2. místo Noc (Irena Szurmannová, ČR)
  • 3. místo In God Alone (Angelo Bernardelli, Itálie)

Skladby, které získávají finanční cenu, budou vydány ve sborníku NIPOS a zazní na Porta Musicae 2020 (listopad 2020, Nový Jičín): vždy první místo z každé kategorie.

 

Porota udělila doporučení k vydání také následujícím skladbám:

Kategorie A

As dreams… (Angelo Bernardelli, Itálie)

Gaudent in coelis (Nicholas O’Neill, UK)

Kategorie B

Hej Yetti (Filip Tesař, ČR)

Sudoku (Irena Szurmannová, ČR)

Vdávala se koza (Marie Nečasová, ČR)

Kategorie C

Benedictus (Claudio Ferrara, Itálie)

Cantate Domino (Roman Pallas, ČR)

Dominus Fortitudo (Kayla Jessop, USA)

Even When He Is Silent (Sarah Shapiro, USA)

Loučení (Vojtěch Podroužek, ČR)

Pokud bude v budoucnu příležitost zařadit některou ze skladeb do vydávaných sborníků NIPOS-ARTAMA, budeme autory informovat.

Všechny skladby uvedené v tomto protokolu budou v nejbližších dnech zařazeny do fondu Veřejné knihovny NIPOS, kde budou k dispozici k zapůjčení pro veřejnost. (Online katalog: https://katalog.nipos.cz/).

Za soutěžní porotu:

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Lukáš Holec, MgA. Martin Hybler, Ph.D. a Mgr. Eva Šeinerová

V Praze dne 30. 9. 2019, Mgr. Zuzana Jandová, tajemnice poroty

Results of the 7th year of the International Composers’ Competition Opus ignotum for children choirs

According to the rules of the competition, the jury members (MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Lukáš Holec, MgA. Martin Hybler, Ph.D. and Mgr. Eva Šeinerová) read up 69 properly anonymously sent compositions and evaluated them as follows:

Category A:

1st place           Vlčí mák, pomněnka a cvrček (Jan Bernátek, CR)

2nd place          První sníh (Pavel Kratochvíl, CR)

3th place          Parádivá koza (Emil Hradecký, CR)

Category B:

1st place           Ježíšku, Ježíšku (Ivo Bláha, CR)

2nd place          Co nevíte o vesmíru (Vojtěch Podroužek, CR)

3th place          Keby mi milý muoj (Emil Hradecký, CR)

                        Apríl (Pavel Holubec, CR)

Category C:

1st place           O jubilate Domino (Martin Neill, UK)

2nd place          Noc (Irena Szurmannová, CR)

3th place          In God Alone (Angelo Bernardelli, Italy)

Compositions that will receive the financial price, will be published by NIPOS and will be performed during Porta Musicae 2020 (November 2020, Nový Jičín, Czech Republic):
the first place from each category.

 

The jury gave special award also to these compositions:

Category A

As dreams… (Angelo Bernardelli, Italy)

Gaudent in coelis (Nicholas O’Neill, UK)

Category B

Hej Yetti (Filip Tesař, CR)

Sudoku (Irena Szurmannová, CR)

Vdávala se koza (Marie Nečasová, CR)

Category C

Benedictus (Claudio Ferrara, Italy)

Cantate Domino (Roman Pallas, CR)

Dominus Fortitudo (Kayla Jessop, USA)

Even When He Is Silent (Sarah Shapiro, USA)

Loučení (Vojtěch Podroužek, CR)

We will contact authors if there will be an opportunity to publish also some of these compositions.

All the works listed will be given unto our public library, where will be available to be borrowed. (Online catalog: https://katalog.nipos.cz/eng).

The jury:

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Lukáš Holec, MgA. Martin Hybler, Ph.D. and Mgr. Eva Šeinerová

30th September 2019, Prague, Mgr. Zuzana Jandová, jury secretary

Vyhodnocení VI. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum

Protokol o výsledcích VI. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum pro středoškolské sbory (dívčí, mužské, smíšené)

Podle soutěžního řádu soutěže porota ve složení MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, prof. PaedDr. Jiří Kolář a Jiří Teml prostudovala 132 řádně anonymně zaslaných skladeb a vyhodnotila je takto:

Smíšené sbory:

1. místo        Hej, hej, hej! (Jan Nowak, ČR)

2. místo        Omittamus studia (Jan Vičar, ČR)

Po svatbě (Petr Václav Michna, ČR)

3. místo        I Seek Rest for My Lonely Heart (Mark Dal Porto, USA)

Dívčí sbory:

1. místo       Prší, prší (Markéta Dvořáková, ČR)

2. místo       Videntes stellam (Angelo Bernardelli, Itálie)

Summer Going (Vera Ivanova, USA)

3. místo       Hodie Christus natus est (Arnaud Juliot, Francie)

Mužské sbory:

1. místo           Bacche, bene venies (Jan Vičar, ČR)

2. místo           The Cat of Cats (Carlotta Ferrari, Itálie)

3. místo           Sanctus (Elizabeth Ekholm, Kanada)

Skladby, které získávají finanční cenu, budou vydány ve sborníku a stanou se povinnými pro další ročník Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů: vždy první místo z každé kategorie.

 

Porota udělila doporučení k vydání také následujícím skladbám:

Buteo buteo (Jan Vičar, ČR)

Domine, memento mei (Michał Sołtysik, Polsko)

Du verblühst schon, holde Rose (Cyrill Schürch, Švýcarsko)

Dyž já si zazpívám (Emil Hradecký, ČR)

Laudate Dominum (Tamsin Jones, UK)

Media Vita In Morte Sumus (Drew Corey, USA)

O magnum mysterium (Arnaud Juliot, Francie)

Ragnarok (Gerson de Sousa Batista, Portugalsko)

Sonet 128 (Robert S. Cohen, USA)

This New Carol (Julie Cane, UK)

Vyznání růži (Emil Hradecký, ČR)

Pokud bude v budoucnu příležitost zařadit některou ze skladeb do vydávaných sborníků NIPOS-ARTAMA, budeme autory informovat.

Všechny uvedené skladby (oceněné i doporučené k vydání) budou v nejbližších dnech zařazeny do fondu Veřejné knihovny NIPOS, kde budou k dispozici k zapůjčení pro veřejnost. (Online katalog: http://www.nipos-mk.cz/?page_id=2046).

Za soutěžní porotu:

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, prof. PaedDr. Jiří Kolář, Jiří Teml 

V Praze dne 30. 9. 2018, Zuzana Kacafírková, tajemnice poroty

Results of the 6th year of the International composer’s competition Opus ignotum for youth choirs (male, all-girls, mixed)

According to the rules of the competition, the jury members (MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, prof. PaedDr. Jiří Kolář and Jiří Teml) read up 132 properly anonymously sent compositions and evaluated them as follows:

Mixed choirs:

1st place      Hej, hej, hej! (Jan Nowak, Czech Republic)

2nd place     Omittamus studia (Jan Vičar, Czech Republic)

Po svatbě (Petr Václav Michna, Czech Republic)

3th place      I Seek Rest for My Lonely Heart (Mark Dal Porto, USA)

All-girls choirs:

1st place      Prší, prší (Markéta Dvořáková, Czech Republic)

2nd place     Videntes stellam (Angelo Bernardelli, Italy)

Summer Going (Vera Ivanova, USA)

3th place      Hodie Christus natus est (Arnaud Juliot, France)

Male choirs:

1st place           Bacche, bene venies (Jan Vičar, Czech Republic)

2nd place          The Cat of Cats (Carlotta Ferrari, Italy)

3th place          Sanctus (Elizabeth Ekholm, Canada)

Compositions that will receive the financial prize, will be published by NIPOS and will become compulsory works for the next year of National festival of youth choirs: the first place from each category.

The jury gave special award also to these compositions:

Buteo buteo (Jan Vičar, Czech Republic)

Domine, memento mei (Michał Sołtysik, Poland)

Du verblühst schon, holde Rose (Cyrill Schürch, Switzerland)

Dyž já si zazpívám (Emil Hradecký, Czech Republic)

Laudate Dominum (Tamsin Jones, UK)

Media Vita In Morte Sumus (Drew Corey, USA)

O magnum mysterium (Arnaud Juliot, France)

Ragnarok (Gerson de Sousa Batista, Portugal)

Sonet 128 (Robert S. Cohen, USA)

This New Carol (Julie Cane, UK)

Vyznání růži (Emil Hradecký, Czech Republic)

We will contact authors if there will be an opportunity to publish also some of these compositions.

All the works listed will be given unto our public library, where will be available to be borrowed. (Online catalog: http://www.nipos-mk.cz/?page_id=2046).

The jury:

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, prof. PaedDr. Jiří Kolář, Jiří Teml

30th September 2018, Prague, Bc. Zuzana Kacafírková, jury secretary

Vyhodnocení V. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat

Protokol o výsledcích V. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže pro středoškolské sbory (dívčí, mužské, smíšené)

 

Podle soutěžního řádu soutěže porota ve složení MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., Doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, Mgr. Roman Michálek, Ph.D., Mgr. Jiří Gemrot a PhDr. Jan Pirner, Bc. Zuzana Kacafírková — tajemnice poroty, prostudovala 39 řádně anonymně zadaných skladeb a vyhodnotila je takto:

 

Smíšené sbory:

1. místo        Jan Nowak: V hoře pěkná jedlica (ČR – Třinec)

2. místo        Irena Szurmanová: Přes vode, kuničky (ČR – Vendryně)

3. místo        Jiří Teml: Alleluia (ČR – Praha)

 

Dívčí sbory:

1. místo        Irena Szurmanová: Na kozaňu (ČR – Vendryně)

2. místo        Emil Hradecký: Bože muoj, otče muoj (ČR – Praha)

3. místo        Jan Nowak: Proverbium (ČR – Třinec), Tereza Staňková: Kdybych já věděla (ČR – Praha)

 

Mužské sbory:

1. místo        Luboš Hána: Směs písní Josefa Kainara (ČR – Chomutov)

2. místo        Emil Hradecký: Kdyby mi tak bylo (ČR – Praha)

3. místo        Jan Nowak: Úmysl (ČR – Třinec)

 

Skladby, které budou vydány ve sborníku a stanou se povinnými pro další ročník Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů: vždy první místo z každé kategorie(V kategorii mužských sborů je ze Směsi písní Josefa Kainara povinnou skladbou č. 1: Míval jsem klobouk)

Porota udělila doporučení k vydání také následujícím skladbám:

Fabio Fresi: Resurrexit (IT – Porto Torres)

Luboš Hána: Lékořice (ČR – Chomutov)

Luboš Hána: Pátá (ČR – Chomutov)

Slavomír Hořínka: Domine, non est exaltatum (ČR – Praha)

Juraj Jartim: Valibuk (SR – Bratislava)

Petr Koronthály: Jubilate coeli (ČR – Pelhřimov)

Josef Marek: Chemie (ČR – Praha)

Tomáš Myslivec: Ave Maria (ČR – Praha)

Pavel Nesit: Citoslovce Ach (ČR – Brušperk)

Branko Stark: Eripe me (HR – Záhřeb)

Branko Stark: Tarantella (HR – Záhřeb)

Tereza Surovíková: Regina coeli laetare (ČR – Zlín)

Irena Szurmanová: Chojinko jedlova (ČR – Vendryně)

Črt Sojar Voglar: Victimae paschali laudes (SL – Lublaň)

Michael Wiener: Sanctus (CH – Ženeva)

Pokud bude v budoucnu příležitost zařadit některou ze skladeb do vydávaných sborníků NIPOS-ARTAMA, budeme autory informovat.

Všechny uvedené skladby (oceněné i doporučené k vydání) budou v nejbližších dnech zařazeny do fondu Veřejné knihovny NIPOS, kde budou k dispozici k zapůjčení pro veřejnost. (online katalog: http://www.nipos-mk.cz/?page_id=2046).

Gratulujeme všem oceněným

Za soutěžní porotu:

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.

Doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Brych

Mgr. Roman Michálek, Ph.D.

Mgr. Jiří Gemrot

PhDr. Jan Pirner

V Praze dne 30. září 2017, Zuzana Kacafírková, tajemnice poroty

Results of the 5th year of the International composers‘ competition for youth choirs (male, all-girls, mixed)

According to the rules of the competition, the jury members (MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, prof. PaedDr. Jiří Kolář and Jiří Teml) read up 132 properly anonymously sent compositions and evaluated them as follows:

Mixed choirs:

1st place        Jan Nowak: V hoře pěkná jedlica (ČR – Třinec)

2nd place        Irena Szurmanová: Přes vode, kuničky (ČR – Vendryně)

3th place        Jiří Teml: Alleluia (ČR – Praha)

 

All-girls choirs:

1st place        Irena Szurmanová: Na kozaňu (ČR – Vendryně)

2nd place        Emil Hradecký: Bože muoj, otče muoj (ČR – Praha)

3th place        Jan Nowak: Proverbium (ČR – Třinec), Tereza Staňková: Kdybych já věděla (ČR – Praha)

 

Male choirs:

1st place        Luboš Hána: Směs písní Josefa Kainara (ČR – Chomutov)

2nd place        Emil Hradecký: Kdyby mi tak bylo (ČR – Praha)

3th place        Jan Nowak: Úmysl (ČR – Třinec)

 

Compositions that will receive the financial prize, will be published by NIPOS and will become compulsory works for the next year of National festival of youth choirs: the first place from each category.

 

The jury gave special award also to these compositions:

Fabio Fresi: Resurrexit (IT – Porto Torres)

Luboš Hána: Lékořice (ČR – Chomutov)

Luboš Hána: Pátá (ČR – Chomutov)

Slavomír Hořínka: Domine, non est exaltatum (ČR – Praha)

Juraj Jartim: Valibuk (SR – Bratislava)

Petr Koronthály: Jubilate coeli (ČR – Pelhřimov)

Josef Marek: Chemie (ČR – Praha)

Tomáš Myslivec: Ave Maria (ČR – Praha)

Pavel Nesit: Citoslovce Ach (ČR – Brušperk)

Branko Stark: Eripe me (HR – Záhřeb)

Branko Stark: Tarantella (HR – Záhřeb)

Tereza Surovíková: Regina coeli laetare (ČR – Zlín)

Irena Szurmanová: Chojinko jedlova (ČR – Vendryně)

Črt Sojar Voglar: Victimae paschali laudes (SL – Lublaň)

Michael Wiener: Sanctus (CH – Ženeva)

We will contact authors if there will be an opportunity to publish also some of these compositions.

 

All the works listed will be given unto our public library, where will be available to be borrowed. (Online catalog: http://www.nipos-mk.cz/?page_id=2046).

 

The jury:

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych, prof. PaedDr. Jiří Kolář, Jiří Teml

30th September 2017, Prague, Zuzana Kacafírková, jury secretary

Vyhodnocení IV. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat

Protokol o výsledcích IV. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat pro středoškolské sbory (dívčí, mužské, smíšené)

Podle soutěžního řádu soutěže porota ve složení Mgr. Otomar Kvěch, MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., Doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych a Mgr. Jiří Gemrot, Bc. Zuzana Kacafírková — tajemnice poroty, prostudovala 34 řádně anonymně zadaných skladeb a vyhodnotila je takto:

 

Smíšené sbory:

1. místo Jan Nowak: Lživý ptáček (ČR – Třinec)

2. místo Josef Marek: Fyzika (ČR – Praha)

3. místo Pavel Šabacký: You’re Really Not Alone (ČR – Brno)

4. místo Petr Koronthály: Regina Coeli (ČR – Pelhřimov),

Mikoláš Troup: Tři víly (ČR – Netolice)

5. místo Zuzana Čerbová: The Inevitable Puppy Poem (SK – Krupina)

 

Dívčí sbory:

1. místo Jan Nowak: Tajná láska nestálá (ČR – Třinec)

2. místo Tereza Staňková: Stasa (ČR – Praha)

3. místo Jan Rybář: Jazykolamy pro ženský sbor (ČR – Praha)

 

Mužské sbory:

1. místo Emil Hradecký: Pueri Boogie (ČR – Praha)

2. místo Daria Moiseeva: Otázka (ČR – Chodov)

3. místo: Pavel Samiec: Ne recorderis peccata mea, Domine (ČR – Plzeň)

 

Skladby, které budou vydány ve sborníku a stanou se povinnými pro další ročník Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů: vždy první místo z každé kategorie.

 

Kromě prvních míst z každé kategorie, porota doporučuje k vydání také následující skladby:

Josef Marek: Fyzika

Mikoláš Troup: Tři víly

Petr Koronthály: Regina Coeli

Pavel Šabacký: You’re Really Not Alone

Jiří Churáček: Ave Maria

Tereza Staňková: Čardášek

Jiří Trtík: Můj Ježíši

Juraj Jartim: Salve, alma mater

Michael Wiener: Tell Me Where Is Fancy Bred

Jan Rybář: Jazykolamy pro ženský sbor

 

Pokud bude v budoucnu příležitost zařadit některou ze skladeb do vydávaných sborníků NIPOS-ARTAMA, budeme autory informovat.

 

Všechny uvedené skladby (oceněné i doporučené k vydání) budou v nejbližších dnech zařazeny do fondu Veřejné knihovny NIPOS, kde budou k dispozici k zapůjčení pro veřejnost.

(online katalog: http://www.nipos-mk.cz/?page_id=2046).

 

Gratulujeme všem oceněným

 

Za soutěžní porotu:

Mgr. Otomar Kvěch

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.

Doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Brych

Mgr. Jiří Gemrot

 

V Praze dne 1. září 2016, Zuzana Kacafírková, tajemnice poroty

Vyhodnocení III. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat

Protokol o výsledcích III. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat pro středoškolské sbory (dívčí, mužské, smíšené)

Podle soutěžního řádu soutěže porota ve složení Mgr. Otomar Kvěch, MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., Doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., PhDr. Jan Pirner a Mgr. Roman Michálek, Ph.D., Mgr. Barbora Novotná — tajemnice poroty, prostudovala 22 řádně anonymně zadaných skladeb a vyhodnotila je takto:

 

Smíšené sbory:

1. místo Benedictus Dominus: Jan Nowak (ČR – Třinec)

2. místo Matematika mě mate: Josef Marek (ČR – Praha)

3. místo Když Panenka Maria po světě chodila: Jan Bernátek (ČR – Olomouc)

 

Dívčí sbory:

1. místo Dokola: Mikoláš Troup (ČR – Netolice)

2. místo Travička: Jan Bernátek (ČR – Olomouc)

3. místo Slunečko zachodí: Emil Hradecký (ČR – Praha)

 

Mužské sbory:

1. místo O panu Petru Vokovi: Jiří Churáček (ČR – Netolice)

2. místo Tři sestry: Jan Bernátek (ČR – Olomouc)

3. místo Anděl a dítě: Mikoláš Troup (ČR – Netolice)

 

Skladby doporučené k vydání: vždy první místo z každé kategorie.

 

Složení soutěžní poroty:

Mgr. Otomar Kvěch, člen poroty

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., člen poroty

Doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., člen poroty

PhDr. Jan Pirner, člen poroty

Mgr. Roman Michálek, Ph.D., člen poroty

V Praze dne 1. září 2015, tajemnice poroty Barbora Hansianová

Vydané sborníky vítězných skladeb můžete zakoupit v eshopu NIPOS

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.