Výsledky / Results

Protokol o výsledcích XI. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum pro dětské pěvecké sbory

Podle soutěžního řádu porota ve složení doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Josef Surovík, MgA. et Mgr. Marek Valášek, Mgr. Jiří Gemrot, Ph.D. a Mgr. Silvie Langrová, DiS. prostudovala 58 řádně anonymně zaslaných skladeb a vyhodnotila je takto:

Kategorie A1 – přípravná oddělení, děti přibližně do 7 let:

1. místo          Hvězda (Josef Marek, ČR)

2. místo          Strašidýlko (Emil Hradecký, ČR)

3. místo          Husí pochod (Jan Bernátek, ČR)

Kategorie A2 – děti přibližně do 10 let:

1. místo          Klubko (Jan Bernátek, ČR)

2. místo          Říkanky (Oldřich Semerák, ČR)

3. místo          Čert na Hané (Emil Hradecký, ČR)

Kategorie A3 – děti přibližně do 15 let:

1. místo         Bleší tanec (Jan Bernátek, ČR)

2. místo         Blessed be the Lord (Angelo Bernardelli, Itálie)

3. místo         Laudate Dominum (Bernardino Zanetti, Itálie)

Skladby, které získávají finanční odměnu, budou vydány v rámci NIPOS a zazní na celostátních sborových přehlídkách pořádaných NIPOS v roce 2024: vždy první místo z každé kategorie.

Další oceněné skladby v jednotlivých kategoriích:

Kategorie A1

Čmelák (Daniel Poledňák, ČR)

Koloběžka (Ondřej Musil, ČR)

Písničky pro Kryštůfka (Pavel Holubec, ČR)

Sníh (Ivo Bláha, ČR)

Kategorie A2

Čtyři písničky pro mrňata (Edvard Schiffauer, ČR)

Svišti v pískovišti (František Fiala, ČR)

The joy of simple things (Robert Cohen, USA)

Kategorie A3

A já mám koníčka (Berenika Olšová, ČR)

Harfa (Ivo Bláha, ČR)

Potěr klučičí (Emil Hradecký, ČR)

Romance o Josefu Ladovi (František Fiala, ČR)

Starý drak (Doris Claudia Mandel, Německo)

Sunken Realms (Calum Carswell, Velká Británie)

U Hradišča (Tomáš Kotal, ČR)

Zamyky (Jan Vičar, ČR)

Všechny skladby uvedené v tomto protokolu budou v nejbližších dnech zařazeny do fondu Veřejné knihovny NIPOS, kde budou k dispozici k zapůjčení pro veřejnost. (Online katalog: https://katalog.nipos.cz/). Vybrané skladby zazní v rámci 14. celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta musicae 15. – 17. listopadu 2024 v Liberci.

Za soutěžní porotu:

doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Josef Surovík, MgA. et Mgr. Marek Valášek, Mgr. Jiří Gemrot, Ph.D. a Mgr. Silvie Langrová, DiS.

V Praze dne 1. 10. 2023, Petr Koronthály, tajemník poroty

Results of XI International Composition Competition Opus ignotum for children choirs

According to the rules of the competition, the jury members (doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Josef Surovík, MgA. et Mgr. Marek Valášek, Mgr. Jiří Gemrot, Ph.D. and Mgr. Silvie Langrová, DiS.) read up 58 properly anonymously sent compositions and evaluated them as follows:

Category A1:

1st place         Hvězda (Josef Marek, Czech Republic)

2nd place        Strašidýlko (Emil Hradecký, Czech Republic)

3rd place         Husí Pochod (Jan Bernátek, Czech Republic)

Category A2:

1st place         Klubko (Jan Bernátek, Czech Republic)

2nd place        Říkanky (Oldřich Semerák, Czech Republic)

3rd place         Čert na Hané (Emil Hradecký, Czech Republic)

Category A3:

1st place         Bleší tanec (Jan Bernátek, Czech Republic)

2nd place        Blessed be the Lord (Angelo Bernardelli, Italy)

3rd place         Laudate Dominum (Bernardino Zanetti, Italy)

Compositions that will receive the financial price, will be published by NIPOS and will be performed during national choir festivals in 2024: the first place from each category.

Other awarded compositions in individual categories in addition to the result list:

Category A1

Čmelák (Daniel Poledňák, Czech Republic)

Koloběžka (Ondřej Musil, Czech Republic)

Písničky pro Kryštůfka (Pavel Holubec, Czech Republic)

Sníh (Ivo Bláha, Czech Republic)

Category A2

Čtyři písničky pro mrňata (Edvard Schiffauer, Czech Republic)

Svišti v pískovišti (František Fiala, Czech Republic)

The joy of simple things (Robert Cohen, USA)

Category A3

A já mám koníčka (Berenika Olšová, Czech Republic)

Harfa (Ivo Bláha, Czech Republic)

Potěr klučičí (Emil Hradecký, Czech Republic)

Romance o Josefu Ladovi (František Fiala, Czech Republic)

Starý drak (Doris Claudia Mandel, Germany)

Sunken Realms (Calum Carswell, United Kingdom)

U Hradišča (Tomáš Kotal, Czech Republic)

Zamyky (Jan Vičar, Czech Republic)

We will place all the works listed in this protocol unto our public library, where they will be available for borrowing. (Online catalog: https://katalog.nipos.cz/).

The jury:

doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., Josef Surovík, MgA. et Mgr. Marek Valášek, Mgr. Jiří Gemrot, Ph.D. and Mgr. Silvie Langrová, DiS.

1st October 2023, Prague, Petr Koronthály, jury secretary

Historické výsledky

History of Results

Vydané sborníky vítězných skladeb můžete zakoupit v eshopu NIPOS