Výsledky / Results

Protokol o výsledcích VIII. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže Opus ignotum pro pěvecké sbory

Podle soutěžního řádu soutěže porota ve složení prof. PaedDr. Jiří Kolář, doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych a MgA. Jurij Galatenko prostudovala 83 řádně anonymně zaslaných skladeb a vyhodnotila je takto:

 

Kategorie B1 – dívčí sbory:

1.místo: Setkání – Slezské písně (Martin Kudrna, ČR)

2.místo: A ja taká dzivočka (Markéta Dvořáková, ČR)

3.místo: Měsíc svítí do okénka (Marcin Łukasz Mazur, Polsko)

 

Kategorie B2 – chlapecké sbory:

1.místo: Lauda anima mea Dominum (Evgeniya Kozhevnikova, USA)

2.místo: Confitemini Domino (Ľuboš Gabčo, Slovensko)

3.místo: My Love (Magdalena Preißler, Německo)

 

Kategorie B3 – smíšené sbory:

1.místo: Vynálezy (Vojtěch Podroužek, ČR)

2.místo: Cantate Domino (Petr Koronthály, ČR)

3.místo: Joy (Jan Nowak, ČR)

 

Kategorie C1 – ženské sbory:

1.místo: Což ten slavíček (Jan Bernátek, ČR)

2.místo: Což ten slavíček (Pavel Trojan, ČR)

3.místo: Což ten slavíček (Anna Vriend, UK)

 

Kategorie C2 – mužské sbory:

1.místo: Eště som sa něoženil (Katarina Pustinek Rakar, Slovinsko)

2.místo: Sluníčko polední (Ivo Bláha, ČR)

3.místo: Sluníčko polední (Nicolás Aguía, USA)

 

Kategorie C3 – smíšené sbory:

1.místo: Zelené sem sela (Petr Koronthály, ČR)

2.místo: Zelené sem sela (Vendulka Bervicová, ČR)

3.místo: Zelené sem sela (Claudio Ferrara, Itálie)

 

Skladby, které získávají finanční cenu, budou vydány ve sborníku NIPOS a zazní na celostátních sborových přehlídkách pořádaných NIPOS v roce 2021: vždy první místo z každé kategorie.

 

Porota udělila doporučení k vydání také následujícím skladbám:

Kategorie B1

Alleluia (Greg Bullen, USA)

Pod starou jabloní (Tereza Staňková, ČR)

Who Has Seen the Wind (Evgeniya Kozhevnikova, USA)

Kategorie B2

Jazz puerorum (Emil Hradecký, ČR)

Kategorie B3

Agnus Dei (Eli-Eri Moura, Brazílie)

Quod Deus latens simul ac patens est (Andrea Donati, Itálie)

Čižmičky (Ivo Bláha, ČR)

De profundis (Romain Bornes, UK)

Okolo Hradišťa (Petr Václav Michna, ČR)

Pražská nostalgie (Martina Lánská, ČR)

Kategorie C1

Co se to tam blejská (Ivo Bláha, ČR)

Kategorie C3

Už je slúnko (Jan Bernátek, ČR)

 

Pokud by byla v budoucnu příležitost zařadit některou ze skladeb do sborníků vydávaných NIPOS, budeme autory informovat.

 

Všechny skladby uvedené v tomto protokolu budou v nejbližších dnech zařazeny do fondu Veřejné knihovny NIPOS, kde budou k dispozici k zapůjčení pro veřejnost. (Online katalog: https://katalog.nipos.cz/).

 

Za soutěžní porotu:

prof. PaedDr. Jiří Kolář, doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych a MgA. Jurij Galatenko

V Praze dne 1. 10. 2020, Mgr. Zuzana Jandová, tajemnice poroty

Results of VIII International Composition Competition Opus ignotum for choirs

According to the rules of the competition, the jury members (prof. PaedDr. Jiří Kolář, doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych and MgA. Jurij Galatenko) read up 83 properly anonymously sent compositions and evaluated them as follows:

 

Category B1:

1st place          Setkání – Slezské písně (Martin Kudrna, CR)

2nd place         A ja taká dzivočka (Markéta Dvořáková, CR)

3th place          Měsíc svítí do okénka (Marcin Łukasz Mazur, Poland)

 

Category B2:

1st place          Lauda anima mea Dominum (Evgeniya Kozhevnikova, USA)

2nd place         Confitemini Domino (Ľuboš Gabčo, Slovakia)

3th place          My Love (Magdalena Preißler, Germany)

 

Category B3:

1st place          Vynálezy (Vojtěch Podroužek, CR)

2nd place         Cantate Domino (Petr Koronthály, CR)

3th place          Joy (Jan Nowak, CR)

 

Category C1:

1st place          Což ten slavíček (Jan Bernátek, CR)

2nd place         Což ten slavíček (Pavel Trojan, CR)

3th place          Což ten slavíček (Anna Vriend, UK)

 

Category C2:

1st place          Eště som sa něoženil (Katarina Pustinek Rakar, Slovenia)

2nd place         Sluníčko polední (Ivo Bláha, CR)

3th place          Sluníčko polední (Nicolás Aguía, USA)

 

Category C3:

1st place          Zelené sem sela (Petr Koronthály, CR)

2nd place         Zelené sem sela (Vendulka Bervicová, CR)

3th place          Zelené sem sela (Claudio Ferrara, Italy)

 

Compositions that will receive the financial price, will be published by NIPOS and will be performed during national choir festivals in 2021: the first place from each category.

 

The jury gave special award also to these compositions:

Category B1

Alleluia (Greg Bullen, USA)

Pod starou jabloní (Tereza Staňková, CR)

Who Has Seen the Wind (Evgeniya Kozhevnikova, USA)

Category B2

Jazz puerorum (Emil Hradecký, CR)

Category B3

Agnus Dei (Eli-Eri Moura, Brazil)

Quod Deus latens simul ac patens est (Andrea Donati, Italy)

Čižmičky (Ivo Bláha, CR)

De profundis (Romain Bornes, UK)

Okolo Hradišťa (Petr Václav Michna, CR)

Pražská nostalgie (Martina Lánská, CR)

Category C1

Co se to tam blejská (Ivo Bláha, CR)

Category C3

Už je slúnko (Jan Bernátek, CR)

 

We will contact authors if there will be an opportunity to publish also some of these compositions.

 

We will place all the works listed unto our public library, where they will be available for borrowing. (Online catalog: https://katalog.nipos.cz/eng).

 

The jury:

prof. PaedDr. Jiří Kolář, doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D., MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D., Mgr. Jaroslav Brych and MgA. Jurij Galatenko

1st October 2020, Prague, Mgr. Zuzana Jandová, jury secretary

Historické výsledky

History of Results

Vydané sborníky vítězných skladeb můžete zakoupit v eshopu NIPOS

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.