Zvoneček – přehlídka pěveckých sborů předškolních a mladších školních dětí

ZVONEČEK
přehlídka pěveckých sborů předškolních a mladších školních dětí
4. června 2014, Praha 8

Přehlídku pořádá Dětský pěvecký sbor Osmikvítek s.r.o. ve spolupráci s Městskou částí Praha 8 a NIPOS-ARTAMA.
prihlaska 2014

 

1.   Poslání přehlídky
Přehlídka je určena všem předškolním sborům a mladším školním sborům. Tedy sborům MŠ, školním sborům 1. stupně ZŠ, přípravným sborům ZUŠ, DDM, CVČ, apod.  Smyslem přehlídky není soutěž mezi dětskými sbory, ale vytvoření příležitosti pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností. Měla by být povzbuzením pro sbormistry a příjemnou sváteční událostí pro děti. Přehlídka je veřejná, vystoupení se budou konat v sále Kulturního domu Ládví v Praze 8.

 2.   Podmínky účasti
Přihlásit se může každý dětský sbor působící v ČR, který splní podmínky přehlídkového programu a věkové hranice.
Přihlášku je třeba zaslat do 5. dubna 2014 emailem na
: festival@osmikvitek.cz
S přihláškou je současně potřeba doručit:
–          krátkou biografii sboru (max. 15 řádků), případně fotografii sboru
–          předběžný program
V případě, že počet přihlášených sborů bude vyšší, než umožňuje organizace přehlídky, vyhrazují si pořadatelé právo předběžného výběru. Potvrzení o přijetí obdrží sbory nejpozději do 25. dubna 2014. Účastnický poplatek za sbor je 800 Kč a je potřeba jej uhradit do 25. dubna 2014. Tento poplatek je při neúčasti nevratný, na vyžádání vystavíme fakturu.

3.   Přehlídkový program
Přehlídkový program nesmí přesáhnout 10 minut čistého hudebního času. Doporučujeme do programu zařadit jednu českou, moravskou, slezskou, nebo slovenskou lidová píseň v libovolné úpravě dle vlastního výběru. Předběžně bude přehlídka rozdělena do dvou částí, dopolední se zúčastní sbory předškolní, odpolední sbory mladších školních dětí. Před vystoupením je nutno dát všem členům poroty k dispozici party všech prováděných skladeb

4.   Kategorie
A. Předškolní sbory –
v této kategorii se mohou účastnit sbory, jejichž členové byli narozeni po 4. 6. 2008, s možností max. 25 % dětí z 1. třídy ZŠ – které jsou narozeni po 4. 6. 2009.
B. Mladší školní sbory – v této kategorii se mohou účastnit sbory, jejichž členové byli narozeni  po 4. 6. 2002 (do 5. třídy ZŠ včetně), s možností max. 25 % dětí z 6. třídy – které jsou narozeni po 4. 6. 2001.

Počet dětí na sbor je maximálně 40, minimálně 10 zpěváků. Za dodržení věkových podmínek a počtu dětí odpovídá sbormistr.

5.   Hodnocení
Součástí přehlídky je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých vystoupení. Vystoupení sborů sleduje tříčlenná porota, kterou jmenuje NIPOS-ARTAMA. Všechny sbory obdrží pamětní list, drobné suvenýry na památku.

6.   Cestovní a stravovací náklady
Cestovní náklady si hradí účastníci sami. Oběd (polévka, hlavní jídlo, nápoj) bude zajištěn v restauraci kulturního domu. Cena je 70,- Kč na účastníka, počet závazných objednávek upřesněte v přihlášce.

7.   Závěrečná ustanovení
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána. Pořadatel si vyhrazuje právo pořízení zvukového a video záznamu během přehlídky.