Zveřejňování listin s osobními údaji na internetu – stanovisko ÚOOÚ

Předkládáme stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů ke zveřejňování listin s osobními údaji na internetu.