Zpravodaj celostátní přehlídky Šrámkův Písek 2014

Programová brožura a tři čísla zpravodaje 53. ročníku přehlídky Šrámkův Písek ke stažení ve formátu pdf:

 

programová
brožura 

č. 1
31. 5. 2014
č. 2
1. 6. 2014
č. 3
1. 6. 2014

Redakce: Jakub Hulák (editor), Petr (Klarin) Král, David Slížek, Radek Pokorný (grafika)
Foto: Milan Strotzer
Vydává: NIPOS-ARTAMA Praha
Tisk: Centrum kultury Písek