Zpravodaj celostátní přehlídky Šrámkův Písek 2011

čtyři čísla zpravodaje 50. ročníku přehlídky Šrámkův Písek ke stažení ve formátu pdf
najdete zde informace o souborech a jejich inscenacích, roz­ho­vory s tvůrci i záznamy z diskusí s lektory

č. 1 ŠRÁM / obsahuje pro­gram pře­hlídky a základní údaje inscenacích

č. 2 KŮV /vyšlo v sobotu 28. května 2011

č. 3 PÍ / vyšlo v neděli 29. května 2011

č. 4 SEK / vyšlo v pondělí 30. května 2011

redakce / david slížek, jakub hulák, radek pokorný
grafická úprava / radek pokorný
foto / pavla zimmermannová

obalka_sram_2011