NIPOS > Zpráva o zabezpečení 80. Jiráskova Hronova

Zpráva o zabezpečení 80. Jiráskova Hronova

Jiráskův Hronov80. Jiráskův Hronov se uskuteční ve dnech 29. července až 7. srpna 2010 za finančního přispění MK a Královéhradeckého kraje jako multižánrový festival českého amatérského divadla spojený s festivalem Středoeveropské sekce AITA/IATA.

Hlavními pořadateli jsou město Hronov (prostřednictvím svého Kulturního a informačního střediska) a příspěvková organizace NIPOS (prostřednictvím svého odborného útvaru ARTAMA a sekr. ředitele).

Festivalu se zúčastní soubory z České republiky, Izraele, Německa,Nizozemí Norska, Slovenska a jednotlivci (delegáti valné hromady Středoevropské sekce a lektoři) z Belgie, Bulharska, České republiky, Finska, Irska, Jižního Tyrolska, Kuby, Litvy, Maďarska, Nizozemí, Rakouska, Slovenska, Ruské federace Velké Británie.

V hlavním programu bude uvedeno celkem 39 inscenací od 44 souborů. Každá z nich bude v jednom ze tří hracích prostorů uvedena nejméně dvakrát. Vzhledem k tomu, že většina představení je v tuto chvíli už vyprodaná, očekává se celkem několik tisíc účastníků.

Součástí festivalu bude rovněž Klub nejen mladých divadelníků, který zahrne 15 desetidenních divadelních dílen, a každodenní Problémový klub vedený špičkami české a slovenské teatrologické vědy. Pro zahraniční účastníky je určen rovněž každodenní diskusní klub vedený v anglickém jazyce třemi odborníky z ČR a Litvy.

Poprvé v dějinách se celého festivalu zúčastní generalita mezinárodní nevládní organizace AITA/IATA – prezident světového výboru pan Paddy O´Dwyer z Irska, víceprezidentka, která příští rok nastoupí na jeho pozici, paní Merija Laaskovirta z Finska, anglicky mluvící tajemník paní Anne Gilmour z VB. Bude tak příležitost prezentovat české amatérské divadlo v celé jeho šíři, což by se mělo zúročit v širší možnosti účasti na mezinárodních festivalech v příštích letech.

Zahájení festivalu v sobotu 31. července poctí svou účastí předsedkyně dolní komory Parlamentu ČR paní Miroslava Němcová, první náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš, ředitel úřadu MK Milan Kupka, ředitelka ORNK PhDr. Zuzana Malcová, politika a dramatik Milan Uhde, řada senátorů a poslanců z Královéhradeckého kraje.

Při festivalu bude realizováno dvoudenní odborné sympozium (hlavní pořadatel o.s. Muzeum českého amatérského divadla v Miletíně ve spolupráci s NIPOS a Hronovským kulturním střediskem na téma Amatérské divadlo mezi tradicí a současností, na něž se přihlásila řada odborníků.

NIPOS pro festival realizoval následující pracovní úkoly a operace:

–          Sestavení a zveřejnění propozic JH

–          Evidence přihlášek českých inscenací a jejich zpracování pro potřeby výběru

–          Sestavení a realizace činnosti programové rady

–          Sestavení programu JH (4 prolínající se divácké řady)

–          Komplexní příprava vzdělávacího programu od koncepce, oslovení lektorů až po evidenci přihlášek a korespondenci s účastníky

–          Příprava podkladů pro českou programovou brožuru

–          Napsání textu do zahraniční programové brožury a jeho překlad do angličtiny

–          Kontakty s 18 národními středisky AITA/IATA ze Středoevropské sekce

–          Výběr zahraničních inscenací z přihlášek (ve spolupráci s Komisí pro umělecké otázky Středoevropské sekce)

–          Kontakty s vybranými soubory (permanentní korespondence)

–          Kontakty s delegáty Valné hromady a pozvanými hosty (permanentní korespondence)

–          Administrativní a věcné vyřízení přihlášky JH do výběrového řízení NIPOS na přijetí zahraničních účastníků na JH

–          Sestavení pracovních harmonogramů včetně osobních harmonogramů pro jednotlivé účastníky

–          Sestavení harmonogramu jízd služebního automobilu s delegáty a hosty mezi Prahou, Hronovem a Náchodem

–          Zabezpečení ubytování v Praze před a po JH

–          Spolupráce s o.s.Miletín na sympoziu

–          Autorské a redakční zpracování tzv.jubilejní brožury JH (mezi odbornými statěmi příspěvky M.Strotzera, L.Lázňovské, V.Šrámkové)Program festivalu: http://www.nipos-mk.cz/?p=10495