Znalostní, metodické a informační centrum pro kulturu

Oznamujeme, že pracujeme na projektu Znalostního, metodického a informačního centra pro kulturu. Předmětem našeho projektu je zajištění speciálního analytického a informačního servisu pro územní samosprávné celky a nevládní neziskové organizace v oblasti kultury. K povinným přílohám žádosti o finanční příspěvek z Evropské unie patří tzv. Studie proveditelnosti. Náš zřizovatel – MK ČR byl úspěšný v získání prostředků pro zpracování studie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Doufáme, že budeme úspěšní i nadále a že se nám projekt podaří uskutečnit.