Tanec, tanec… 2020 – změny v organizaci

Vzhledem k aktuálně probíhající pandemii koronaviru covid-19 a nejistotě vývoje věcí příštích nejsme schopni v jarních měsících uskutečnit výběrová krajská kola pro CP Tanec, tanec… 2020.

Termín celostátní přehlídky Tanec, tanec… 2020 v Jablonci nad Nisou zůstává v současné situaci zachován, jen se o jeden den posouvá, bude tedy 28.–31. října 2020 29. října – 1. listopadu v Městském divadle Jablonec nad Nisou.

Termín se aktuálně přesouvá na 12.-13. prosince 2020.

Krajské přehlídky budou realizovány podle možností jednotlivých krajských pořadatelů v měsících červen až září. O jednotlivých termínech vás budeme včas informovat i zde. Uzávěrka krajských kol je předběžně stanovena na 25. září 2020.

Děkuji vám všem za vaši maximální vstřícnost v této nesnadné době tak, aby se naše každoroční setkávání mohlo uskutečnit i v těchto mimořádných podmínkách.

Jiří Lössl
NIPOS-ARTAMA
scénický tanec dětí, mládeže a dospělých

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Fügnerovo náměstí 5, P. O. Box 12 | 120 21 Praha 2
T: + 420 221 507 966 | M: + 420 778 702 492
E: lossl@nipos-mk.cz | W: www.nipos-mk.cz