Změny v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území ČR od roku 2011

Na stránkách Ministerstva vnitra ČR byly zveřejněny změny v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území ČR. Změny přináší novela zákona o pobytu cizinců, která nabývá účinnosti 1. 1. 2011.
Další informace (odkaz na stránky MV ČR)