Změna termínu celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance

Kutná Hora 2020
13.15. listopadu

Přehlídka byla i v náhradním termínu zrušena.

Vzhledem k aktuálně probíhající pandemii koronaviru COVID-19 a nejistotě vývoje věcí příštích nejsme schopni v jarních měsících uskutečnit ani výběrová krajská kola, ani celostátní přehlídku, kterou v Kutné Hoře pořádáme tradičně od roku 1992 v květnu.

Po zralém uvážení v oborovém prostředí a konzultaci s Městským Tylovým divadlem přesouváme plánovaný termín z 22.–24 května, kdy se měla 37. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance letos uskutečnit, na měsíc listopad, a to ve dnech 13.–15. listopadu 2020.

Krajské přehlídky budou realizovány podle možností jednotlivých krajských pořadatelů na přelomu měsíců září a října. O jednotlivých termínech vás budeme včas informovat i zde. Uzávěrka krajských kol je předběžně stanovena na 16. říjen 2020.

Děkuji vám všem za vaši maximální vstřícnost v této nesnadné době tak, aby se setkání dětí mohlo uskutečnit i v těchto mimořádných podmínkách.

Jiří Lössl
scénický tanec dětí, mládeže a dospělých
NIPOS-ARTAMA
Fügnerovo náměstí 5, P. O. Box 12 | 120 21 Praha 2
T: + 420 221 507 966 | M: + 420 778 702 492
E: lossl@nipos-mk.cz | W: www.nipos-mk.cz