NIPOS > Zlaté Slunce 2018: národní filmová přehlídka tvorby žáků a studentů

Zlaté Slunce 2018: národní filmová přehlídka tvorby žáků a studentů

Tisková zpráva / 28. května 2018

Zlaté Slunce 2018: národní filmová přehlídka tvorby žáků a studentů

Zlaté Slunce je tradiční přehlídka filmové tvorby žáků a studentů. Dvě zemská kola (Dvůr Králové a Brno) ústí v národní soutěž, která se i v letošním roce odehraje v Blansku 7.–8. června. Místní organizátoři i pracovníci NIPOS–ARTAMA jsou pyšní na to, že rokem 2018 slavíme patnáctý ročník. Tohoto výročí se žel nedožil ideový strůjce a mnohaletý garant přehlídky pan Miroslav Tuščák, který zemřel na začátku března.

Přehlídka je organizována pod záštitou Ministerstva kultury. Jejím pořadatelem je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), které na organizaci spolupracuje s Kulturním střediskem města Blanska.

O výběru filmů pro národní přehlídku rozhodovala pětičlenná porota ve složení Lenka Poláková, Jaroslav Nykl, Milan Šebesta, Vladimír Beran a Bedřich Ludvík. Porotci vybírali z několika desítek filmů, které byly nominovány v zemských kolech. V Blansku se divákům nakonec promítne 38 snímků, které budou soutěžit ve dvou věkových (do 15-ti let a do 19-ti let) a čtyřech žánrových kategoriích (hraný, dokumentární, animovaný a experimentální film).

Program přehlídky je rozkročen do dvou dnů. Vedle projekcí pěti soutěžních bloků se mohou diváci těšit na rozborové semináře porotců, filmový workshop, projekci dokumentárního filmu Planeta Česko a pásmo krátkých filmů Free Cinema Films.

Ředitel Zlatého Slunce a metodik filmové výchovy NIPOS–ARTAMA Jiří Forejt k přehlídce poznamenává. Zlaté Slunce je výjimečné pro svůj potenciál. Totiž filmová výchova je sice tradiční obor, který se však v českých školách začíná prosazovat teprve v posledních letech. Ministerstvo kultury vypracovalo ve spolupráci s týmem Univerzity Karlovy studii o rozšířenosti filmové výchovy na českých školách, a z ní vyplývá, že po celé republice působí desítky nadšených učitelů, kteří se výuce tohoto předmětu věnují. Nemají však dostatečnou podporu metodickou ani morální. Mohou se cítit ve svém snažení osamoceni jako pedagogičtí Don Quijotové. Zlaté Slunce je ale platformou, která může učitelům nabídnout satisfakci za jejich celoroční práci se studenty. Mohou si odnést inspiraci. Poznat se s kolegy, kteří řeší stejné problémy a čelí obdobným výzvám. Do dalších ročníků se budeme snažit o zvýšení povědomí o Zlatém Slunci. Považuji za velkou výzvu, odkrýt potenciál, který přehlídka nabízí pro rozvoj oboru. Nic z toho by ale nebylo možné bez mnohaleté nezištné práce kolegů, kteří se na přípravách přehlídky každoročně podílí.

 

Kontakty pro média:

MgA. Jiří Forejt, filmová výchova, tel.: 778 702 498, 723 744 883, e-mail: forejt@nipos.cz

Josef Dušek, public relations, tel.: 778 702 494, e-mail: dusek@nipos.cz