NIPOS > ZLATÉ SLUNCE 2017

ZLATÉ SLUNCE 2017

Ve dnech 8. – 9. června 2017 se v prostorách Kina a Kulturního střediska města Blanska uskuteční 14. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby školních filmů ZLATÉ SLUNCE spojené s workshopem.
 
Celostátnímu kolu v Blansku předcházela dvě soutěžní zemská kola ve Dvoře Králové nad Labem a v Brně. Podle propozic soutěže provedla porota ze snímků oceněných v zemských kolech předvýběr a do celostátního kola poslala soutěžit celkem 30 filmů.
Soutěž začíná dne 8. června 2017 (čtvrtek) v kině v Blansku. Pořadatelé opět připravili pro nejmladší generaci, tedy děti mateřských a základních škol I. stupně z Blanska projekci animovaných pohádek. V rámci doprovodného programu je připraveno již třetí pokračování s názvem „Pohádková filmová zahrádka 3“.
Následně budou zahájeny filmové projekce soutěžní kategorie školních filmů, rozdělené do dvou věkových kategorií určených pro základní a střední školy.
Také letos bude rozbor filmů doplněn okamžitým hlasováním porotců pro jednotlivé filmy a na jeho konci již budou autoři vědět, jak se jejich film umístil.
Na workshopu s názvem „Animace? To je ono!“ si účastnící vyzkouší svůj talent v oblasti tvorby scénáře, natáčení, střihu, zvuku, práce s kamerou a letos jak název workshopu napovídá především v oblasti filmové animace. Členové poroty, kteří poskytnou svoje cenné rady i na workshopu jsou totiž letos převážně zkušení animátoři.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen autorům vítězných snímků se uskuteční ve čtvrtek ve 20 hodin v blanenském kině.
Hostem soutěže bude paní Galina Miklínová – filmová režisérka. Na slavnostním filmovém večeru v kině po předávání cen autorům, se bude konat beseda s uvedením jejího filmu Lichožrouti.
 V pátek 9. června 2017 bude v Kulturním středisku města Blanska pokračovat doprovodný program workshopem s názvem „Animace? To je ono!“ Jako lektoři budou působit porotci Zlatého Slunce
Celostátní soutěž školní kategorie Zlaté Slunce je jako každoročně obohacená
o mnoho hostů, mezi které patří i pedagogové a žáci ze základní školy z Vyhne ze Slovenské republiky.
Z pověření Ministerstva kultury České republiky a pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Město Blansko, Kulturní středisko města Blanska ve spolupráci s Jihomoravským krajem a občanskými sdruženími zastoupenými v Českém výboru UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu.
 
Veškeré informace podá:
NIPOS-ARTAMA, Mgr. Miroslav Tuščák, Fügnerovo nám. 5, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2
Tel.: 221 507 958, 606 460 959, e-mail: tuscak@nipos-mk.cz
Kulturní středisko města Blanska, Mgr. Jaroslav Jeřábek, Hybešova 1, 678 01 BlanskoE-mail: zlateslunceblansko@gmail.com  www.ksmb.cz
Mgr. Jaroslav Cinkl, Základní škola – FK, Erbenova 13, 678 01 Blansko E-mail: cinkl@erbenova.cz , tel: 516 415 561
 
Kontakty pro média:
Mgr. Miroslav Tuščák, tel.: 221 507 958, 606 460 959, e-mail: tuscak@nipos-mk.cz
Josef Dušek, NIPOS, public relations, tel.: 778 702 494, email: dusek@nipos-mk.cz