NIPOS > ZLATÉ SLUNCE 2015

ZLATÉ SLUNCE 2015

Ve dnech 25. – 26. června 2015 proběhne v Blansku v prostorách Kina a Kulturního střediska města Blanska 12. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby-školní kategorie ZLATÉ SLUNCE. Poprvé ve své historii se koná v městě Blansku.

Celostátní soutěž školních filmů začíná ve čtvrtek 25. 6. 2015 v Kině v Blansku. Pořadatelé připravili na začátek čtvrtečního dne pro děti mateřských a základních škol prvního stupně z Blanska projekci animovaných pohádek s názvem Pohádková filmová zahrádka. Po jejím skončení budou zahájeny filmové projekce soutěžní kategorie školních filmů Zlaté Slunce, rozdělené do dvou věkových kategorií: pro základní a střední školy. Na dvoudenním workshopu Zlaté Slunce s názvem Konečně doma, který se bude konat současně v Kině a Kulturním středisku města Blanska, si mladí účastnící mohou vyzkoušet svůj talent a naučit se něco nového z oblasti videotvorby. Workshop nabídne mladým autorům širokou škálu témat, od tvorby scénáře, natáčení, střihu, zvuku, animace, počítačové grafiky, pixelace a práce s kamerou až po nové informace o videoformátech a propagaci či publikování filmů.

Vyhlášení výsledků Zlatého Slunce 2015 se uskuteční ve čtvrtek v 19 hodin v blanenském Kině. Po vyhlášení bude večer věnován místním občanům, pro něž je připravena kolekce šedesátiminutových filmů, které jsou nejkratším útvarem ve videotvorbě a přinášejí divákům nejvíce zábavy. V tomto duchu bude pokračovat i druhá část večera projekcí úsměvných filmů, které představí sám autor, animátor, držitel Zlínského Zlatého střevíčku Jaroslav Nykl z Prahy. 

V pátek 26 6. 2016 bude v Kině a Kulturním středisku města Blanska pokračovat workshop s názvem Konečně doma. Jako lektoři budou působit porotci Zlatého Slunce: PhDr. Lenka Poláková, Mgr. Milan Šebesta, Mgr. Miroslav Tuščák, MgA. Lucie Harapátová, Matěj Brothánek, Vít Šaroun a Mgr. Jaroslav Cinkl. Celostátní soutěže školní kategorie Zlaté Slunce se každoročně účastní řada hostů, jako jsou PhDr. Zuzana Školudová z NOC Bratislava, Wolfgang Freier z UNICA a pedagogové a žáci ze základní školy z Vyhne ze Slovenské republiky. Zlaté Slunce se každým rokem dostává v oboru neprofesionálního filmu v České republice na vyšší úroveň. K tomu kvalitativně přispívají i předcházející soutěžní zemská kola. Pro Čechy ve Dvoře Králové nad Labem a pro Moravu v Brně.

Za finanční podpory Ministerstva kultury a pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy soutěž pořádají NIPOS-ARTAMA Praha, Město Blansko, Kulturní středisko města Blanska ve spolupráci s Jihomoravským krajem a občanskými sdruženími zastoupenými v Českém výboru UNICA – Celostátním svazem neprofesionálního filmu.

 

Kontakty pro média:

NIPOS-ARTAMA, Mgr. Miroslav Tuščák, Fügnerovo nám. 5, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 958, 606 460 959, e-mail: tuscak@nipos-mk.cz

Kulturní středisko města Blanska, Mgr. Jaroslav Jeřábek, Hybešova 1, 678 01 Blansko, tel.: 516 414 642, e-mail: ksmb@blansko.cz   www.ksmb.cz

www.nipos-mk.cz    www.filmdat.cz  www.ksmb.cz