NIPOS > Zdravé tělo v tanečním vzdělání – online debata

Zdravé tělo v tanečním vzdělání – online debata

tisková zpráva: Zdravé tělo v tanečním vzdělání – Online debata 7. 5.

Praha, 24. 4. 2021: Taneční aktuality se ve svých letošních aktivitách zaměřily mimo jiné na problematiku vzdělání. Kromě právě chystaného Speciálního vydání nyní připravují také dvě debaty na téma zdraví a hodnot v taneční výchově a vzdělání, v nichž spojily síly s Uměleckou radou ZUŠ. První z nich se uskuteční již 7. května 2021. O tématu budou debatovat odborníci z prostředí tance i tělesného zdraví a etiky.

Webinář je určen především pro taneční pedagogy, lektory a umělce. Důraz bude kladen na zdravý přístup k vlastnímu tělu, vliv očekávání a představ o ideálním těle tanečníka, tělesnou autonomii studentů tance,respekt k individuálním potřebám, na vývoj a dopady kritického hodnocení těla či na rovnost příležitostí v tanci.

Mezi hosty diskuse budou například MgA. Iva Musilová, absolventka brněnské konzervatoře a JAMU, pedagožka ZUŠ, nyní konzervatoře a JAMU, MgA. Sara Puchowska, Ph.D., odbornice na taneční medicínu a pedagožka HAMU, Mgr. Johana Jonáková, tanečnice a expertka na sociální integraci a rovné příležitosti ze společnosti Gender Studies, MgA. Lucie Charouzová, tanečnice, absolventka HAMU a pedagožka ZUŠ, Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D., choreografka a taneční pedagožka HAMU i ZUŠ.

Diskusi bude moderovat MgA. Barbara Mikysková, Ph.D., tanečnice a absolventka HAMU, odbornice na poruchy příjmu potravy u tanečníků a sportovců, která minulé setkání nad podobnou tematikou zhodnotila takto: „Z promluv panelistů, z nichž každý nahlíží na problematiku z jiného úhlu, vyplynulo hned zpočátku, že se způsob zacházení s tělem tanečníka často bohužel neslučuje s pojmem ,správný‘, případně ,funkční‘. Absence uvědomělosti, respektu k celistvosti lidské bytosti až ke konkrétním momentům z praxe taneční výchovy, kterou lze například pozorovat na uchazečích o studium taneční konzervatoře, byly body, které vedly diskusi dál, k jednomu z kardinálních problémů: pedagog a jeho vzdělání. U mnoha hostů převládal pocit nedostatečného rozvíjení tvůrčí a uvědomělé práce s tělem u tanečních pedagogů ZUŠ.“ Více zde.

V rámci debaty bude také dán prostor účastníkům pro skupinkové diskuse, v nichž bude možné koncentrovaněji probrat nastolené otázky a jejich závěry poté sdílet hromadně v celém plénu.

Debata bude pokračovat 26. května na téma hodnot v taneční výchově a jejich zohlednění v rámci Rámcových a školních vzdělávacích programů.

Registrovat na webinář se můžete zde: https://forms.gle/gYAVPX4UdoyHBBZY7

Více informací naleznete na FB události zde.

Kontakt: Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D., lucie.h@tanecniaktuality.cz, +420 776 597 935