Závěry z jednání o Výzvě ke změně zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR neziskovým organizacím

Vážení přátelé,

chceme Vás informovat o jednáních s Úřadem vlády České republiky, která se postupně uskutečnila v období od září do prosince na základě naší výzvy, ke které jste se připojili.

Tato jednání probíhala na různých úrovních, od  prvního s petičním výborem, až po jednání na úrovni ministerstev.

Přestože zákon o účetnictví požaduje vedení podvojného účetnictví od ročního obratu nad tři miliony Kč, vláda rozhodla, že vedením podvojného účetnictví podmíní přidělení dotace ze státního rozpočtu. Jediné ministerstvo, které se vzepřelo, je ministerstvo kultury, které tuto podmínku pro udělení  dotace v roce 2011 nepožaduje a nebude požadovat, dokud se nezmění zákon o účetnictví. Všechna ostatní ministerstva se podřídila. Vládní výbor pro neziskový sektor a Úřad vlády i po těchto jednáních stále považují tuto podmínku za prospěšnou a domnívají se, že přispěje k větší důvěryhodnosti občanských sdružení.

Výsledkem tedy je, že podvojné účetnictví vést nemusíme, pro získání dotace z prostředků Ministerstva kultury to není třeba.

Pro informaci přikládáme dopis z Úřadu vlády ČR.

Děkujeme za Vaši podporu a přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší práci pro českou kulturu.


Petiční výbor:

Sdružení pro tvořivou dramatiku

Sdružení pro dětskou taneční tvořivost

Občanské sdružení „my“ pro taneční a pohybové divadlo

Společnost amatérské divadlo a svět


dopis Úřadu vlády (PDF)