KAM > Závěrečná zpráva o projektu výzkumu Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře …
NIPOS > Závěrečná zpráva o projektu výzkumu Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře …

Závěrečná zpráva o projektu výzkumu Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře …

V uplynulých dvou letech jsme pracovali na výzkumném projektu Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v České republice po roce 1993 se zaměřením na analýzu vlivu reformy veřejné správy na strukturu výdajů veřejných rozpočtů v oblasti kultury (zaměření na oblast místní a regionální kultury). Identifikační kód projektu : DA04P01OUK001

Závěrečnou zprávu ve třech svazcích jsme publikovali pod ISBN 80-7086-200-0. Se stručným zněním závěrů, ke kterým jsme v průběhu prací dospěli se můžete seznámit v následujícím dokumentu:

Stručná informace k výsledkům projektu VaV (formát DOC, velikost 155 kB)

autor:  PhDr. Alena Mockovčiaková