Závěrečná zpráva evropské pracovní skupiny pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém

Expertní pracovní skupina na úrovni EU průběžně pracovala po celé dva roky své existence (2008-2010), svá závěrečná doporučení a Závěrečnou zprávu předala Evropské komisi v létě tohoto roku. Veřejnosti předkládáme kompletní verzi Závěrečné zprávy skupiny, překlad hlavních doporučení do češtiny (zajistilo Ministerstvo kultury) a odkaz na Zelenou knihu – Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví (cz), kde se objevila už některá doporučení pracovní skupiny. Zelná kniha je oficiálním dokumentem EU, který je k dispozici v různých jazykových verzích na http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2577_en.htm.

1.      Závěrečná zpráva pracovní skupiny (en)  

2.      Překlad části Závěrečné zprávy (cz)  

3.      Zelená kniha – Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví (cz)