Závazná přihláška – Choralia Praha 2023

Uzávěrka přihlášek je 3. 3. 2023, přehlídka je otevřena všem sborům dospělých. Sbory budou přijímány do naplnění kapacity přehlídky.