Zasedání SIBMAS v NIPOS

Dne 9. 10. 2014 v 10 hodin se v zasedací místnosti NIPOS ve 2. patře koná podzimní zasedání Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí SIBMAS. 

Program jednání zahájí ředitelka NIPOS Mgr. Lenka Lázňovská. Vedoucí útvaru Centra informací a statistik kultury PhDr. Jana Radová přednese informace o činnosti útvaru. S příspěvkem k problematice aktualizace Databáze českého amatérského divadla vystoupí odborný pracovník NIPOS PhDr. Milan Strotzer. Následovat bude schůze SIBMAS, která bude mít na programu zprávy z mezinárodního kongresu SIBMAS v USA, jež přednese sekretář Národního střediska SIBMAS Dr. H. Hantáková.

Závěr zasedání ukončí členové SIBMAS exkurzí do nové veřejné knihovny NIPOS.  Se specializovaným knihovním fondem a hudební sekcí knihovny účastníky seznámí odborní pracovníci NIPOS PhDr. Marie Smolová a PhDr. Jan Pirner.