NIPOS > Zasedání mezinárodní výběrové komise JH 2010

Zasedání mezinárodní výběrové komise JH 2010

80. ročník národní mezidruhové divadelní přehlídky Jiráskův Hronov je ve své zahraniční částí pojat jako mezinárodní festival CEC AITA/IATA /=Středoevropské sekce mezinárodní nevládní organizace pro amatérské divadlo/.

Jeho koncepce zahrnuje přijetí max. osm inscenací z přihlášek členských národních středisek + na základě dohod přijímá automaticky po jedné inscenaci nominované dalšími regionálními sekcemi zahrnujícími Evropu, tj. CIFTA /=Frankofonní sekce/ a NEATA /=Skandinávsko-pobaltská sekce/.

Dne 9. února 2010 se v zasedací místnosti NIPOS sešla mezinárodní výběrová komise Jiráskova Hronova 2010 ve složení: Josef Hollos /prezident CEC – Rakousko/, Joke Elbers /umělecká komise CEC – Nizozemí/, Lenka Lázňovská /prezidentka českého střediska AITA/IATA/, Milan Strotzer /umělecký ředitel festivalu/, Michal Hecht /sekretář českého střediska AITA/IATA/, Luděk Richter, Milan Schejbal, Jaroslav Kodeš /externí odborníci, divadelní specialisté se znalostí Jiráskova Hronova/.

Do termínu uzávěrky dorazilo na adresu českého střediska AITA/IATA dvanáct přihlášek a jedna nominace. Výběrová komise zhodnotila všechny návrhy a zhlédla DVD s navrhovanými inscenacemi. Na základě jejich umělecké úrovně rozhodla přijmout do programu JH sedm inscenací a přijmout jednu dodanou nominaci.

Festival CEC AITA/IATA jakožto součást 80. Jiráskova Hronova budou tedy tvořit následující inscenace: MANEKEN Studio /Rusko/ – „Žena. Pohádky“; Bimatayim /Izrael/ – Pavel Kohout: „Taková láska“; Das Dokumentartheater Berlin /SRN/ – Martina Schubarth: „…té pak hvězdy jméno bylo Černobyl“; Levočská divadelní společnost /Slovensko/ – Vlado Benko podle povídky Václava Pankovčina: Pastýř; Divadlo J. Kármána Lučenec /maďarská menšina Slovensko/ – Miloš Karásek: „Perón“; Teatre 007 /Makedonie/ – na základě povídek Daniila Charmst: „Hra“; NEST, skupina MUZtheater Zaandam /Nizozemí/ – Suzanne Klomp a kol.: „Småland“ a Te-Nord /Norsko/ – Sonia Mona Din: „Shabbana“.


V Praze dne 19. února 2010

Karel Tomas

zahraniční kontakty NIPOS, 221 507 932