Zápis 5/2011

Výsledky mimořádného jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních
kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo korespondenční formou
ve dnech 4. – 9. listopadu 2011:

Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl řediteli NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:
Kateřina Černíčková, mezinárodní odborná konference „Divadlo mezi tradicí a současností“, Retzhof – Leitring bei Leibnitz, Rakousko,
17. 12. – 21. 12. 2011, žadatel SDTT
18 000 Kč (8.700 Kč účastnický poplatek, 3.500 Kč stravování, 3.000 Kč ubytování, 2.800 Kč doprava)

Josef Hollos (Rakousko), Franz-Josef Witting (Německo), Matjaž Šmalc (Slovinsko), Norbert Radermacher (Německo), na zasedání předsednictva středoevropské sekce
mezinárodní nevládní organizace amatérského divadla CEC AITA/IATA, Praha,
13. 11. – 15. 11. 2011, žadatel Společnost Amatérské divadlo a svět
7 500 Kč (1.000 Kč stravování, 6.500 Kč ubytování)

Zapsal: Karel Tomas