Komise pro zahraniční styky – zápis 5/16

Výsledky korespondenčního jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo v období 20. – 26. 10. 2016:
Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl ředitelce NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:
Přijetí:
Michal Grohotolsky (Rakousko), lektor přehlídky Opava Cantat 2016, Opava, 24. – 27. 11. 2016, žadatel Mendelovo gymnázium, Opava, p. o.
8 000 Kč (1 600 Kč doprava, 1 600 Kč pobytové náklady, 4 800 Kč lektorné)
Štefan Sedlický (Slovensko), lektor sbormistrovského semináře na akci Porta musicae, 11. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů, Nový Jičín, 11. – 13. 11. 2016, žadatel Sdružení přátel sboru Ondrášek, z. s.
7 450 Kč (1 200 Kč doprava, 2 250 Kč pobytové náklady, 4 000 Kč lektorné)
Iris Rapsoet, Koen Victoor (obě Belgie), pozorovatelé, delegace partnerské organizace Danspunt, člena mezinárodní taneční platformy na akci Tanec, tanec… 2016, Jablonec nad Nisou, 27. – 29. 10. 2016, žadatel Taneční a pohybové studio Magdaléna, z. s.
4 000 Kč (ubytování)
Ri Dance Rijeka (Chorvatsko) a JesCom Leuven (Belgie), inspirativní představení souborů scénického tance v rámci mezinárodní taneční platformy na akci Tanec, tanec… 2016, Jablonec nad Nisou, 27. – 29. 10. 2016, žadatel Taneční a pohybové studio Magdaléna, z. s.
37 050 Kč (10 000 Kč doprava v ČR, 8 000 Kč tlumočení, 19 050 Kč ubytování)