Zápis 4/2013

Výsledky jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo dne 17. října 2013:
Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl řediteli NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:

Vyslání:
Veronika Krátká, účast na pracovním setkání evropské organizace IDEA, světové organizace dramatické výchovy, Reykjavík, Island, 17. – 20. 10. 2013, žadatel Sdružení pro tvořivou dramatiku
5 939 Kč (doprava, ubytování)

 

Přijetí:
Se Studio Impuls Company Geel, Belgie – 11 osob (taneční soubor, host a účinkující na festivalu), Artyci Bratislava (Slovensko/Norsko) – 4 osoby – lektoři dílen, účinkující, přijetí na celostátní přehlídku scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2013, Jablonec n. N., 25. – 27. 10. 2013, žadatel Taneční a pohybové studio Magdaléna o. s.
20 000 Kč (ubytování, stravování)

Opava Cantat 2013, celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů, Opava, Nened Firšt (Slovinsko) a Janka Rychlá (Slovensko), oba lektoři dílen na celostátní přehlídce, 14. – 17. 11. 2013, žadatel Mendelovo gymnázium Opava p. o.
10 000 Kč (doprava, pobytové náklady, lektorné)