Zápis 4/2011

Výsledky jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo dne 10. října 2011:

Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl řediteli NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:
PhDr. Milan Strotzer, pozorovatel na 15. Internationaler Theatertreff, Lörrach, Německo,
18. – 22. 10. 2011, žadatel PhDr. Milan Strotzer
9.000 Kč (5.000 Kč doprava, 4.000 Kč účastnický poplatek)

Heiko Schulze, Německo, zástupce CISM a člen odborné poroty na XV. mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů Ostrava 2011, Ostrava,
21. – 22. 10. 2011, žadatel Dům kultury města Ostravy, a.s.
10.000 Kč (1.000 Kč pobytové náklady, 4.000 Kč doprava, 5.000 Kč honorář)

Štefan Sedlický, Slovensko, odborný lektor na OPAVA CANTAT 2011, 3. celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů, Opava,
25. – 27. 11. 2011, žadatel Mendelovo gymnázium Opava
7 000 Kč (1.000 Kč doprava, 2.000 Kč pobytové náklady, 4.000 Kč lektorné)

Zpracoval: Karel Tomas