Komise pro zahraniční styky – zápis 4/16

Výsledky korespondenčního jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo v období 19. – 22. 9. 2016:
Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl ředitelce NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:
Přijetí:
Howard Lotker (USA), lektor dílny na akci Improslet 2016, dílny pro středoškolské improvizační týmy z celé republiky, pro vznikající týmy i jednotlivce, Ústí nad Orlicí, 23. – 25. 9. 2016, žadatel Přesah, z. s.
4 000 Kč (lektorné)