Zápis 3/2012

Výsledky jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo dne 15.října 2012:

Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl řediteli NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:

Studio současného tance Teuta Čakovec, Chorvatsko, inspirativní vystoupení na přehlídce Tanec, tanec… 2012, Jablonec n. N., 25. – 28. 10. 2012, žadatel Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s. 12 100 Kč (11 800 Kč ubytování, 300 Kč stravování) 

Marie Kinski (Francie), lektorka dílny, Zdenka Brungot Svíteková (Slovensko/Norsko),  lektorka dílny, Eleonora Folegnani (Itálie), lektorka dílny, Anka Sedláčková (Slovensko), lektorka dílny, Martha Moore (USA), lektorka a performerka tzv. „Eventů“, Ton Schipper (Belgie), pozorovatel, ředitel belgické organizace pro amatérský tanec Danspunt, Dirk D’Hoe (Belgie), pozorovatel, koordinátor tanečních akcí a festivalů, Tanec, tanec… 2012, Jablonec n. N., 25. – 28. 10. 2012, žadatel Taneční a pohybové studio Magdaléna o.s. 9 200 Kč (ubytování)

Waldemar Galazka, Polsko, sbormistr, člen lektorského sboru přehlídky, beseda, na přehlídce Opava Cantat 2012, Opava, 15. – 18. 11. 2012, žadatel Mendelovo gymnázium, Opava, p.o. 7 825 Kč (1 300 Kč doprava, 1 800 Kč pobytové náklady, 4 725 Kč lektorné)

Doc. Mgr. art Štefan Sedlický, Slovensko, člen lektorského sboru, vedení rozborového semináře pro sbormistry na festivalu Porta Musicae 2012, Nový Jičín, 2. – 4. 11. 2012, žadatel Sdružení rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína 4 000 Kč (1 000 Kč doprava, 3 000 Kč lektorné)

Milan Sedláček a Dagmar Schulzová, členové OR pro fotografii, účast na finále celostátní soutěže, vyhodnocení, zahájení výstavy a seminářích na Celostátní soutěži amatérské fotografie AMFO 2012, Humenné, Slovensko, 18. – 21. 10. 2012, žadatel Svaz českých fotografů 7 000 Kč (5 600 Kč doprava, 600 Kč stravování, 800 Kč ubytování)

Členové Komise byli v létě e-mailem dotázáni na stanovisko k žádosti Kulturního a informačního střediska Hronov, kterému byla na přijetí souborů na 82. Jiráskově Hronově přidělena částka 50 000 Kč (viz zápis č. 2), o zvýšení přidělené částky na 60 000 Kč. Většina členů Komise se vyjádřila kladně. Pí. ředitelka NIPOS na základě tohoto stanoviska i s ohledem na to, že některé schválené částky z prvních kol nebyly čerpány v plné výši, zvýšenou částku schválila.