Zápis 3/2011

Výsledky mimořádného jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních
kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo korespondenční formou
ve dnech 29. července – 2. srpna 2011:

Na základě dodané přihlášky v souladu se „Zásadami“ byl řediteli NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:
Iona Popovici (Rumunsko), Pape Ibrahim Ndiaye (Senegal), Marie Kinski (Francie), odborní lektoři na SIRAEX 2011
Festivalu současného tance s mezinárodní účastí, Klášterec nad Ohří, 22. 8. – 26. 8. 2011, žadatel ZUŠ Klášterec nad Ohří
12 000 Kč (5 000 Kč stravné, 7 000 Kč noclehy)

Zapsal: Karel Tomas