Komise pro zahraniční styky – zápis 3/16

Výsledky jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo dne 9. 6. 2016:
Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl ředitelce NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:
Přijetí:
Monika Gluzeková (Slovensko), práce v porotě na akci Zlaté slunce 2016 Blansko, dětská kategorie celostátní přehlídky amatérského filmu a videa, Blansko, 9. – 10. 6. 2016, žadatel Kulturní středisko města Blanska
2 000 Kč (pobytové náklady)
Dave Watersson (Velká Británie), Zuzana Školudová (Slovensko), Wolfgang Freier (Německo), práce v porotě na akci Český videosalon 2016, celostátní přehlídce amatérského filmu a videa, Ústí nad Orlicí, 17. – 19. 6. 2016, žadatel Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
6 000 Kč (pobytové náklady)
Philippe Garcia (+1) (Belgie), Kristina Oomer (Estonsko), Josef Hollos (Rakousko), Jozef Krasula (+1) (Slovensko), hosté (prezidenti a funkcionáři aita/iata, pořadatelé festivalů) celostátní mezioborové přehlídky amatérského divadla 86. Jiráskův Hronov, Hronov, 29. 7. – 7. 8. 2016 (vždy 4 dny), žadatel Kulturní a informační středisko Hronov
5 000 Kč (pobytové náklady)
Elena Mironová (Rusko), Alexandra Štefková (Slovensko), Citlali Huerzo Sánchez (Mexiko), lektoři seminářů vzdělávací části celostátní mezioborové přehlídky amatérského divadla 86. Jiráskův Hronov, Hronov, 29. 7. – 7. 8. 2016, žadatel Kulturní a informační středisko Hronov
25 000 Kč (10 000 Kč doprava, 10 000 Kč pobytové náklady, 5 000 lektorné)
Juraj Benčík (Slovensko), Patrik Lančarič (Slovensko), lektoři dvou tříd na akci Setkání mladých amatérských divadelníků S.M.A.D., Dílna Šrámkova Písku, Šumperk 2016, 12. – 21. 8. 2016, žadatel Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s.
25 000 Kč (20 000 Kč lektorné, 5 000 Kč ubytování)
Rocco Vermijs, Jaciel Neri (Nizozemí, Mexiko), lektoři seminářů + inspirativní vystoupení na akci SIRAEX 2016, 13. – 19. 8. 2016, Klášterec nad Ohří, žadatel ZUŠ Klášterec nad Ohří
8 000 Kč (pobytové náklady)
Roberto White (Argentina), práce lektora + inspirativní představení na akci Loutkářská Chrudim 2016, 30. 6. – 6. 7. 2016, žadatel Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s.
22 000 Kč (lektorné)
Soubor Tempus fugit Löorrach (Německo), soubor Divadlo COMMEDIA Poprad (Slovensko), inspirativní vystoupení na celostátní mezioborové přehlídce amatérského divadla 86. Jiráskův Hronov, Hronov, 29. 7. – 7. 8. 2016 (vždy 3 dny), žadatel Kulturní a informační středisko Hronov
43 000 Kč (22 000 Kč doprava, 21 000 Kč pobytové náklady)
Soubor Tote Tam Kežmarok (Slovensko), soubor Slúchadla Nitra (Slovensko), inspirativní vystoupení na akci Setkání mladých amatérských divadelníků S.M.A.D., Dílna Šrámkova Písku, Šumperk 2016, 12. – 21. 8. 2016, žadatel Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s.
17 000 Kč (14 000 Kč doprava, 3 000 Kč ubytování)
 
Vyslání:
Ladislav Františ, delegát + předvedení české kolekce, jednání o uspořádání UNICA v ČR, cesta na akci UNICA 2016, světová soutěž a kongres neprofesionální filmové tvorby, Suceava, Rumunsko 20. – 27. 8. 2016, žadatel Český výbor UNICA
10 000 Kč (doprava)