Komise pro zahraniční styky – zápis 2/2015

Výsledky jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo dne 3. 6. 2015:
Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl ředitelce NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:

Přijetí:
Cherkasy Music College Students‘ Choir, Ukrajina, Monteverdi Choir Budapest, Maďarsko, zahraniční účastníci Festivalu sborového umění, Jihlava, 5. – 7. 6. 2015, žadatel Společnost pro FSU, o.s.
25 000 Kč (ubytování)

Folklorní soubor Bystrina, Slovensko, účast zahraničního souboru na festivalu, inspirativní vystoupení na 24. Folklorním festivalu Pardubice – Hradec Králové, Pardubice, Hradec Králové, 5. – 7. 6. 2015, žadatel kulturní centrum Pardubice
22 000 Kč (doprava)

Divadlo Tyjátr, Slovensko, inspirativní představení na 64. loutkářské Chrudimi, Chrudim, 3 dny – 2 noci mezi 30. 6. a 6. 7. 2015, žadatel Společnost Amatérské divadlo a svět
10 000 Kč (realizace představení)

Moving Borders Company, Mexiko – Shanti Vera, Luis Vallejo, Sendic Vazquez, Victor Vallasena, Pedro Antonio Cruz, lektoři + vystoupení na festivalu současného tance s mezinárodní účastí SIRAEX 2015, Klášterec nad Ohří, 15. – 21. 8. 2015, žadatel ZUŠ Klášterec nad Ohří
5 000 Kč (2 000 Kč ubytování, 3 000 Kč stravování)
Podle dodatku 1 k zápisu 2/2015 byl soubor změněn na Rocca Vermijse z Nizozemí.

Těatr „Sekret“ – Togliatti, Rusko (20 osob), Divadlo Gasparego Liptovský Mikuláš, Slovensko (8 osob) – inspirativní vystoupení v rámci 85. Jiráskova Hronova, Hronov, vždy 3 dny/2 noci mezi 31. 7. – 9. 8. 2015, žadatel Kulturní a informační středisko Hronov
48 000 Kč (19 600 Kč ubytování, 12 400 Kč doprava po území ČR, 16 000 Kč stravování)
Podle dodatku 3 k zápisu 2/2015 byla částka změněna na 44 800 Kč.

Peter Janků, Slovensko, lektor semináře „Divadlo poezie“ v rámci 85. Jiráskova Hronova, Hronov, 31. 7. – 8. 8. 2015, žadatel Kulturní a informační středisko Hronov
15 000 Kč (13 000 Kč honorář, 2 000 Kč ubytování)
Podle dodatku 4 k zápisu 2/2015 byla položka zrušena.

Zahraniční hosté Jiráskova Hronova (Alla Zorina, Rusko, Rob Van Genechten, Belgie, Mary Pears, Irsko, Josef Hollos, Rakousko, Jozef Krasula, Slovensko, Aled Rhys-Jones, Velká Británie, Jürgen Peter, Německo), Hronov, vždy 1 až 3 noci mezi 31. 7. – 8. 8. 2015, žadatel Kulturní a informační středisko Hronov
12 000 Kč (9 000 Kč ubytování, 3 000 Kč stravování)
Podle dodatku 2 k zápisu 2/2015 byla částka změněna na 15 300 Kč.

Jakub Nvota, Slovensko, Patrik Lančarič, Slovensko, Ján Šimko, Slovensko – lektoři tříd na Setkání mladých amatérských divadelníků, Dílně Šrámkova Písku, Šumperk 2015, Šumperk, 14. – 23. 8. 2015, žadatel Společnost Amatérské divadlo a svět
27 000 Kč (lektorné)

Divadelný súbor Zasesmelendve při ZUŠ J. Rosinského, Nitra, Slovensko, představení ze Scénické žatvy v Martině 2014, inspirativní vystoupení v rámci Setkání mladých amatérských divadelníků, Dílny Šrámkova Písku, Šumperk 2015, Šumperk, 3 dny mezi 14. – 23. 8. 2015, žadatel Společnost Amatérské divadlo a svět
10 000 Kč (doprava)

Wolfgang Freier, Německo, Zuzana Školudová, Slovensko, lektoři a hosté Českého videosalónu 2015, celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby, Ústí nad Orlicí, 19. – 20. 6. 2015, žadatel Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
2 000 Kč (pobytové náklady)

Wolfgang Freier, Německo, Zuzana Školudová, Slovensko, lektoři a hosté Českého videosalónu 2015, celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby, Ústí nad Orlicí, 19. – 20. 6. 2015, žadatel Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
1 000 Kč (pobytové náklady)

 

Vyslání:
Ladislav Františ, člen české delegace na kongresu a soutěži UNICA 2015, světové soutěži neprofesionální filmové tvorby – je vyslán, aby oficiálně přednesl žádost o uspořádání 80. UNICA 2018 v ČR, Petrohrad, Rusko, 8. – 13. 9. 2015, žadatel Český výbor UNICA – Celostátní svaz neprofesionálního filmu ČR
10 000 Kč (8 000 Kč letenka, 2 000 Kč ubytování)