Zápis 2/2014

Výsledky jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo dne 21. května 2014:
Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl ředitelce NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:

Přijetí:
Divadlo LUDUS, Bratislava, Slovensko, inspirativní vystoupení s inscenací Acta psychopata a setkání s českými pedagogy a vedoucími mladých souborů na Mladé scéně 2014, celostátní přehlídce se vzdělávacím  programem, Ústí nad Orlicí, 25. – 29. 6. 2014, žadatel Malá scéna Ústí nad Orlicí, o.s.
10 000 Kč (realizace představení včetně dopravy)

Folklórny súbor Mladosť, Banská Bystrica, Slovensko, účinkující, inspirativní vystoupení na 23. Folklorním festivalu Pardubice – Hradec Králové, Pardubice, Hradec Králové a okolí, 6. – 8. 6. 2014, žadatel Kulturní centrum Pardubice
25 000 Kč (doprava)

Moving Borders Company (Mexiko), vedení workshopů a interpretace choreografií – festivalová představení na přehlídce SIRAEX 2014 – Festival současného tance s mezinárodní účastí, Klášterec nad Ohří, 16. – 22. 8. 2014, žadatel ZUŠ Klášterec nad Ohří
5 000 Kč (stravné)

Divadlo PIKI Pezinok, Slovensko, inspirativní představení, seznámení se současnou slovenskou loutkářskou kulturou na 63. loutkářské Chrudimi, Chrudim, 29. 6. – 5. 7. 2014, žadatel Společnost Amatérské divadlo a svět
15 000 Kč (realizace představení)

Roberto White, Argentina, lektor semináře Příběhy beze slov na na 63. loutkářské Chrudimi, Chrudim, 29. 6. – 5. 7. 2014, žadatel Společnost Amatérské divadlo a svět
15 000 Kč (4 000 Kč lektorné, 1 000 Kč noclehy, 10 000 Kč doprava)

Teater Arrietegarden, Dánsko, DISK Trnava, Slovensko, vystupující zahraniční soubory na festivalu 84. Jiráskův Hronov (vždy 4 dny/3 noci), Hronov, 1. – 9. 8. 2014, žadatel Kulturní a informační středisko Hronov
38 000 Kč (12 000 Kč noclehy, 12 500 Kč stravné, 13 500 Kč doprava)

Richard Finch, Velká Británie/Jihoafrická republika, lektor odborného semináře „Storytelling“ na festivalu 84. Jiráskův Hronov, Hronov, 1. – 9. 8. 2014, žadatel Kulturní a informační středisko Hronov
8 000 Kč (2 000 Kč noclehy, 2 000 Kč stravné, 4 000 Kč doprava)

Anders Hind, Dánsko, Anna-Karin Waldemarson, Švédsko, zahraniční hosté, pozorovatelé na festivalu 84. Jiráskův Hronov (vždy 4 dny/3 noci), Hronov, 1. – 9. 8. 2014, žadatel Kulturní a informační středisko Hronov
3 000 Kč (1 500 Kč noclehy, 1 500 Kč stravané)

Geoffrey Readman, Velká Británie, lektor semináře pro vedoucí dětských souborů a pedagogy na festivalu Dětská scéna, Svitavy, 13. – 19. 6. 2014, žadatel Sdružení pro tvořivou dramatiku
15 000 Kč (10 000 Kč doprava, 3 000 Kč ubytování, 2 000 Kč ubytování tlumočníka)

Komorní sbor Ipavska Vipava, Slovinsko, Smíšený sbor APPASIONATO Targoviště, Rumunsko, vystupující zahraniční soubory na 57. festivalu sborového umění Jihlava 2014, Jihlava, 6. – 8. 6. 2014, žadatel Společnost pro FSU
30 000 Kč (ubytování)

Florian Emil Nicolae Badea, Rumunsko, Lovro Frelich, Slovinsko, sbormistr a asistent sbormistra výše zmíněných sborů, jako členové odborné poroty interpretační soutěže komorních pěveckých sborů při 57. festivalu sborového umění Jihlava 2014, Jihlava, 7. 6. 2014, žadatel Společnost pro FSU
6 000 Kč (lektorné)

Ján Šimko, Slovensko, člen lektorského sboru na 53. Šrámkově Písku 2014, Písek, 30. 5. – 1. 6. 2014, žadatel Společnost Amatérské divadlo a svět
5 000 Kč lektorné

Jozef Krasula, Slovensko, lektor třídy F (režijně-dramaturgická dílna) a Jakub Nvota, Slovensko, lektor třídy CD (herecká dílna) na Setkání mladých amatérských divadelníků (S.M.A.D.) – Dílna Šrámkova Písku – Šumperk 2014, Šumperk, 15. – 24. 8. 2014, žadatel Společnost Amatérské divadlo a svět
20 000 Kč (lektorné)

Divadlo mladých 6P Partizánske, Slovensko, inspirativní vystoupení souboru pro účastníky dílny na Setkání mladých amatérských divadelníků (S.M.A.D.) – Dílna Šrámkova Písku – Šumperk 2014, Šumperk, mezi 15. – 24. 8. 2014, žadatel Společnost Amatérské divadlo a svět
10 000 Kč (realizace představení včetně dopravy a diet)