Zápis 2/2013

Výsledky mimořádného korespondenčního jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo v období 18. -24. dubna 2013: 
Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl řediteli NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:

Přijetí:
Makoto Inoue (Japonsko), lektor semináře „Buto – japonské tradiční divadlo“ pro přihlášené účastníky přehlídky na XVIII. celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla OTEVŘENO, Kolín, 26. – 28. 4. 2013, žadatel Evropské centrum pantomimy neslyšících, o.s.
11 000 Kč (2 000 Kč ubytování, 800 Kč stravné, 8 200 Kč lektorné)

SZŠ Poprad (Slovensko), inspirativní představení Sousedé, vybrané na 90. Scénické žatvě v Martine 2012, určené účastníkům XVIII. celostátní přehlídky pantomimy a pohybového divadla OTEVŘENO, Kolín, 26. – 28. 4. 2013, žadatel Evropské centrum pantomimy neslyšících, o.s.
8 000 Kč (4 000 Kč dopravné, 4 000 Kč ubytování + stravné)