Komise pro zahraniční styky – zápis 2/16

Výsledky korespondenčního jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo v období 2. – 4. 6. 2016:
Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl ředitelce NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:
Přijetí:
Sláčikový orchester Dolný Kubín plus Dominika Semeňáková (Slovensko), inspirativní vystoupení a jednání na akci Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2016, Bučovice, Letovice, 4. – 5. 6. 2016, žadatel Komorní orchestr Arthura Nikische
13 000 Kč (8 000 Kč ubytování, 5 000 Kč stravné)
Folklorní soubor Marina Zvolen (Slovensko), inspirativní vystoupení na Folklorním festivalu Pardubice – Hradec Králové, 3. – 5. 6. 2016, žadatel Kulturní centrum Pardubice
24 000 Kč (doprava)