Komise pro zahraniční styky – zápis 1/2015

Výsledky korespondenčního jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo v období 23. – 27. 3. 2015:
Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl ředitelce NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:

Přijetí:
Dr. Joke Elbers (Nizozemí) – lektorka rozborového semináře, Berndhard Paumann (Rakousko), lektor semináře pro mladé účastníky na téma pohybové divadlo na mezinárodním divadelním festivalu Soukání /Ohlédnutí/ – Ostrov 6. – 10. 5. 2015, žadatel ZUŠ Ostrov
16 000 Kč (6 000 Kč noclehy, 10 000 Kč lektorné)

Otto M. Schwarz, Rakousko a Mgr. Adam Hudec, Slovensko, členové odborné poroty na XVII. mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů Ostrava 2015, Ostrava, 5. – 6. 6. 2015, žadatel Dům kultury města Ostravy, a.s.
24 000 Kč (2 000 Kč pobytové náklady, 8 000 Kč dopravné, 14 000 Kč lektorné)

Bohuslav Michnik, Polsko, PhDr. Zuzana Školudová, Slovensko, Jan Schmolling, Německo, Miroslav Zaťko, Slovensko – vše členové poroty a lektoři seminářů na 35. národní soutěži a výstavách amatérské fotografie 2015, Svitavy, Praha, Turnov, mezi 4. 4. a 15. 5. 2015, žadatel Svaz českých fotografů
20 000 Kč (10 500 Kč lektorné, 5 000 Kč pobytové náklady, 4 500 Kč doprava)

Vyslání:
Klára Fidlerová, lektorka dramatické výchovy, spolupracovnice odb. časopisu Tvořivá dramatika; Kateřina Šteidlová, pedagog literárně dramatického oddělení ZUŠ – obě vyslány k účasti jako řádní účastníci konference Drama in Education – 20th aita/iata Conference 2015, Retzhof, Rakousko, 27. 3. – 1. 4. 2015, žadatel Sdružení pro tvořivou dramatiku, z.s.
21 000 Kč (3 000 Kč doprava, 18 000 Kč konferenční poplatek včetně noclehů)