Zápis 1/2014

Výsledky jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo dne 19. února 2014:
 Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl ředitelce NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:

Přijetí:
Gábor Takácz, Maďarsko, profesionální pracovník a lektor budapešťského dramacentra Káva Kulturális Mühely, povede dvoudenní praktickou dílnu o divadle ve výchově na Celostátním setkání dramacenter ČR spojeném s dílnou a přednáškou o divadle ve výchově a jeho fungování, Olomouc, 21. – 23. 2. 2014, žadatel Sdružení pro tvořivou dramatiku
6 000 Kč (1 000 Kč doprava, 5 000 Kč lektorné)

Zuzana Školudová, Slovensko, Monika Gluzeková, Slovensko, Wolfgang Freier, Německo, Ivo Dašek, Švýcarsko, hosté akce, zástupce světového výboru UNICA, uvedení kolekce slovenských filmů, lektoři vč. rozborů, porotci, pedagogové na Českém videosalónu 2014, celostátní soutěži neprofesionální filmové tvorby a Zlatém slunci 2014 – přehlídce školní kategorie téhož, Ústí nad Orlicí, (12.) 13. – 14. 6. 2014, žadatel Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
10 500 Kč (pobytové náklady)

Juraj Benčík, Slovensko, lektor odborného semináře na XIX. OTEVŘENU, Celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla, Kolín, 25. – 27. 4. 2014, žadatel Evropské centrum pantomimy neslyšících
8 000 Kč (3 000 Kč pobytové náklady, 5 000 Kč lektorné)

Členové poroty a lektoři seminářů na 34. národní soutěži a výstavách amatérské fotografie 2014, Bohuslav Michnik, Polsko, PhDr. Zuzana Školudová, Slovensko, Jan Schmolling, Německo, Miroslav Zaťko, Slovensko; Svitavy, Praha, Turnov, různé termíny od 4. 4. do 11. 5. 2014, žadatel Svaz českých fotografů
20 000 Kč (10 500 lektorné, 5 000 pobytové náklady,  4 500 doprava)

KUSY CUKRU Kremnica, Slovensko, soubor pohybového divadla, inspirativní vystoupení pro účastníky XIX. OTEVŘENA, Celostátní přehlídky pantomimy a pohybového divadla, Kolín, 25. – 27. 4. 2014, žadatel Evropské centrum pantomimy neslyšících
8 000 Kč (pobytové náklady)