Zápis 1/2013

Výsledky jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo dne 21. března 2013:
Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl řediteli NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:

Přijetí:
Dr. Joke Elbers (Nizozemí), lektorka rozborového semináře a Bernhard Paumann (Rakousko), lektor semináře pro mladé účastníky na téma Pohybové divadlo na 9. Ostrovském soukání, mezinárodní přehlídce dětského a mládežnického divadla, Ostrov, 2. – 6. 5. 2013, žadatel Základní umělecká škola Ostrov
18 000 Kč (4 000 Kč ubytování, 14 000 Kč lektorné)

Členové poroty a lektoři seminářů na 33. národní soutěži a výstavách amatérské fotografie 2013, Bohuslav Michnik (Polsko), Miroslav Zaťko (Slovensko), PhDr. Zuzana Školudová (Slovensko), Jan Schmolling (Německo); Svitavy, Praha, Turnov, různé termíny od 4. 4. do 11. 5. 2013, žadatel Svaz českých fotografů
20 000 Kč (5 000 Kč pobytové náklady, 10 500 Kč lektorné, 4 500 Kč doprava)

Wolfgang Freier (Německo), Zuzana Školudová (Slovensko), Ivo Dašek (Švýcarsko), Jan P. Essing (Nizozemí), Oskar Siebert (Německo), Lubor Patsch (Slovensko), Ján Kuska (Slovensko), Anna Píchová (Slovensko), M. Gluzeková (Slovensko); hosté akce, zástupce světového výboru UNICA, uvedení kolekce slovenských filmů, lektoři vč. rozborů, zástupce festivalů česko-německých, porotci, pedagogové na Českém videosalónu  2013, celostátní soutěži neprofesionální filmové tvorby a Zlatém slunci 2013 – přehlídce školní kategorie téhož, Ústí nad Orlicí, (13.) 14. – 16. 6. 2013, žadatel Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
20 000 Kč (pobytové náklady)

Divadlo v podpalubí Bratislava (Slovensko), představení Norway Today v režii dlouhodobého lektora této akce Jozefa Krasuly, inspirativní vystoupení pro účastníky Setkání mladých amatérských divadelníků (S.M.A.D.) – Dílna Šrámkova Písku – Šumperk 2013, 9. – 18. 8. 2013 (3 dny/2 noci v tomto období), žadatel Společnost amatérské divadlo a svět
15 000 Kč (náklady spojené s realizací představení – faktura)

Vyslání:
Anna Hrnečková, redaktorka periodika Tvořivá dramatika, vedoucí dětských souborů, pedagog dramatické výchovy na Pražské konzervatoři, na Světový kongres Drama-in-Education, Retzhof, Rakousko, 22. – 27. 3. 2013, žadatel Sdružení pro tvořivou dramatiku
13 000 Kč (1 625 Kč doprava, 6 625 Kč konferenční poplatek, 4 750 Kč ubytování)

Elvíra Němečková, odborník a taneční pedagog, lektorka na festivalu Dance Impact Festival, Bornem (Flandry, Belgie), festival současného tance, 12. – 15. 4. 2013, žadatel Elvíra Němečková
9 000 Kč (doprava)

Ludmila Rellichová, choreografka a taneční pedagog, choreografka českého nominovaného díla na festivalu, oficiálně vyslaného do Belgie, festival Dance Impact Festival, Bornem (Flandry, Belgie), festival současného tance, 12. – 15. 4. 2013, žadatel Ludmila Rellichová
9 000 Kč (doprava)