Zápis 1/2012

Výsledky jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo dne 26. března 2012:

Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl řediteli NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:

Makoto Inoue, Japonsko (profesionální mim žijící v ČR), inspirativní vystoupení hosta na na XVII. celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla OTEVŘENO Kolín, Kolín, 20. – 22. 4. 2012, žadatel Evropské centrum pantomimy neslyšících Brno – 9 000 Kč (3 000 Kč ubytování, 6 000 Kč náklady na tlumočníka)

Členové poroty a lektoři semináře na 32. národní soutěži a výstavách amatérské fotografie 2012, Bohuslav Michnik, Polsko, Miroslav Zaťko, Slovensko, PhDr. Zuzana Školudová, Slovensko, Náchod, Svitavy, Praha, Turnov, různé termíny od 5. 4. do 31. 12. 2012, žadatel Svaz českých fotografů – 15 500 Kč (5 000 Kč ubytování, 10 500 Kč lektorné)

Rives Collins, USA, lektor semináře pro pedagogy a vedoucí dětských souborů na Dětské scéně 2012, celostátní přehlídce dětského divadla a recitace, Svitavy, 8. – 14. 6. 2012, žadatel Sdružení pro tvořivou dramatiku – 27 000 Kč (20 000 Kč doprava /letenka/, 3 500 Kč ubytování, 1 100 Kč stravné, 2 400 Kč ubytování tlumočnice)

Belo Felix, Slovensko, člen lektorského sboru přehlídky dětského divadla na Dětské scéně 2012, celostátní přehlídce dětského divadla a recitace, Svitavy, 8. – 14. 6. 2012, žadatel Sdružení pro tvořivou dramatiku – 11 400 Kč (2 000 Kč doprava, 2 400 Kč ubytování, 7 000 Kč lektorné)

Jakub Nvota, Slovensko, lektor třídy s názvem Lonely Dramatic Sity (site-specific autorsko-herecká dílna) na Setkání mladých amatérských divadelníků (S.M.A.D.) – Dílna Šrámkova Písku – Šumperk 2012, 17. – 26. 8. 2012, žadatel Společnost amatérské divadlo a svět – 13 500 Kč (10 000 Kč lektorné, 3 500 Kč ubytování)

Patrik Lančarič, Slovensko, lektor třídy s názvem Autorské divadlo – kolektivní tvorba (herecká a režijně dramaturgická dílna) na Setkání mladých amatérských divadelníků (S.M.A.D.) – Dílna Šrámkova Písku – Šumperk 2012, 17. – 26. 8. 2012, žadatel Společnost amatérské divadlo a svět – 13 500 Kč (10 000 Kč lektorné, 3 500 Kč ubytování)