Zápis 1/2011

Výsledky jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo dne 28. února 2011:

Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl řediteli NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:

Dominika Špalková, účast na kongresu a dílnách na Světovém kongresu Drama-in-Education, Retzhof, Rakousko, 15. – 20. 4. 2011, žadatel Dominika Špalková Jan Pijáček, starosta obce Vlčnov, na 2009 ICCN Workshop of Local
14.000 Kč (3.000 doprava, 4.500 účastnický poplatek, 6.500 ubytování)

Lenka Tretiagová, taneční dílny pro děti v české škole a příprava kulturního vystoupení inspirovaného českými lidovými tradicemi, Daruvar, Chorvatsko, 10 dnů duben –  květen 2011, žadatel MgA. Lenka Tretiagová
Na základě doplňující informace o akci ze strany Svazu Čechů v Chorvatsku (mj. termín v polovině června) rozhodnutí o přidělení příslušné částky na ubytování a dopravu odloženo na příští jednání Komise, od žadatelky budou vyžádány doplňující informace.

Bohuslav Michnik, Polsko, PhDr. Zuzana Školudová a Miroslav Zaťko, Slovensko, Jan Schmolling, Německo, lektoři a porotci na 31. národní soutěži a výstavě amatérské fotografie 2011, Náchod, Svitavy, Praha, více setkání mezi 10. 4. a 1. 12. 2011, žadatel Svaz českých fotografů
20.000 Kč (3.000 Kč doprava, 6.000 Kč pobytové náklady, 11.000 Kč lektorné)

PhDr. Zuzana Školudová, Slovensko, lektorka, která uvede kolekci slovenských filmů na 58. ročníku Českého videosalonu 2011 a pozorovatelka na workshopu Zlaté slunce, Ústí nad Orlicí, 16. – 18. 6. 2011, žadatel Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
3.000 Kč pobytové náklady

Ing. Ivo Dašek, Švýcarsko, lektor na 58. ročníku Českého videosalonu 2011, Ústí nad Orlicí, 16. – 18. 6. 2011, žadatel Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
2.000 Kč pobytové náklady

Ing. Veronika Miháliková, Slovensko, lektorka na 3. ročníku soutěže Zlaté slunce 2011, Ústí nad Orlicí, 16. – 18. 6. 2011, žadatel Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
2.000 Kč pobytové náklady

Ing. Ján Kokles, Slovensko, lektor na 3. ročníku soutěže Zlaté slunce 2011, Ústí nad Orlicí, 16. – 18. 6. 2011, žadatel Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
2.000 Kč pobytové náklady

Mgr. Monika Gluzeková, Slovensko, lektorka na 3. ročníku soutěže Zlaté slunce 2011, Ústí nad Orlicí, 16. – 18. 6. 2011, žadatel Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
2.000 Kč pobytové náklady

Prof. Dr. Christel Hoffmann, lektorka semináře na Dětské scéně 2011, celostátní přehlídce dramatické výchovy, dětského divadla a dětského přednesu, Svitavy, 10. – 16. 6. 2011, žadatel Sdružení pro tvořivou dramatiku
15.000 Kč doprava

Zapsal: Karel Tomas