Komise pro zahraniční styky – zápis 1/17

Výsledky korespondenčního jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo v období 22. – 24. 2. 2017:
Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl ředitelce NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:
Přijetí:
Michael Samir, Velká Británie (je občanem ČR, ale ve Velké Británii má trvalý pobyt), lektor semináře – Modrý kocour, krajská divadelní přehlídka (směrem k Pikniku Volyně, Šrámkovu Písku a Mladé scéně, letos s rozšířeným vzdělávacím programem), Turnov, mezi 24. až 26. 2. 2017, žadatel Turnovská Bohéma, z. s.
4 000 Kč (doprava)