Zákoník práce v roce 2012

Počínaje 1. lednem 2012 je v účinnosti zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Vzhledem k rozsáhlým změnám, které se dotýkají pracovně-právních poměrů ve všech oblastech, včetně oblasti kultury, předkládáme oba zákony ke stažení.

zákon č. 365/2011 Sb.

zákon č. 262/2006 Sb.