Základy dětského divadla

ZÁKLADY DĚTSKÉHO DIVADLA

Celoroční cyklus praktických seminářů zaměřených na vybrané aspekty divadla s dětmi a mládeží

Praha, listopad 2008 – květen 2009

Pořádají: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku

Osmidílný víkendový kurz určený pro všechny zájemce z řad zkušenějších i méně zkušených vedoucích dětských a mladých divadelních souborů či dramatických kroužků, učitelů a dalších pedagogických pracovníků či studentů pedagogických oborů, kteří mají zájem o divadelní práci s dětmi nebo mládeží, ale zatím jim chybí dostatek praktických zkušeností k budování jevištního tvaru. Kurz je zaměřen na školní i mimoškolní divadlo a je proto vhodný pro pedagogy ZUŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, DDM a dalších institucí.

Základní podoba kurzu vychází z předchozích cyklů, které proběhly v letech 1999 – 2006 s hlavními lektory Irenou Konývkovou, Radkem Marušákem, Romanem Černíkem a Emou Zámečníkovou.

Nový cyklus bude probíhat opět pod vedením Romana Černíka, pedagoga Západočeské univerzity v Plzni, lektora divadla a dramatické výchovy, vedoucího dětských, mladých i dospělých divadelních souborů. Roman Černík bude provázet účastníky celým cyklem a bude lektorem hlavních předmětů.

Lektory dalších praktických bloků budou naši přední odborníci a praktici v oblasti divadla, dětského divadla a dramatické výchovy, mj. Jiří Vyšohlíd (divadlo DRAK Hradec Králové), Petra Zámečníková (divadlo MINOR Praha) nebo Jakub Doubrava (TEArTR RAJDO Mlázovy).

Osm víkendových setkání zahrnuje především tyto okruhy:

Metodika práce s dětským souborem
Základní předmět kurzu seznamující účastníky v praktických cvičeních a improvizacích se základními metodami práce v dětském divadle.

Dramaturgie dětského divadla a literatura jako východisko inscenační práce
Dramaturgická příprava textu pro dětské a mladé divadlo. Základní orientace v dětské literatuře a dramatice, práce s různými typy literární předlohy.

Materiál, předmět a loutka
Praktická dílna směřující k hledání možností uplatnění postupů loutkového divadla v inscenační práci s dětským či mladým souborem

Scénografie
Stručné uvedení do divadelní scénografie s ohledem na specifika dětského a mladého divadla. Scénický prostor a světlo v divadelní inscenaci.

Rytmus, zvuk a hudba
Možnosti a zákonitosti použití hudby a zvuku v dětském divadle, zvukový plán divadelní inscenace.

Herectví a režie s dětským souborem
Základy hereckého vedení a režie v divadle hraném dětmi.

K inspiraci poslouží několik vystoupení přizvaných dětských souborů a diskuse o jejich inscenacích.

Místo konání kurzu: Centrum tvořivé dramatiky Praha (Arabská 681/20, Praha 6)

Termíny: 21. – 23. listopadu, 12. – 14. prosince, 23. – 25. ledna, 13. – 15. února., 27. února – 1. března, 13. – 15. března,
17. – 19. dubna, 29. – 31. května. Změna termínů vyhrazena.

Časový rozvrh jednotlivých setkání: pátek 18.00 – neděle 12.30 (úprava možná dle společné dohody)

Kurzovné: 3.000 Kč

Cyklus Základů dětského divadla je akreditován MŠMT.

KURZ PROBÍHÁ