Základy dětského divadla

Celoroční cyklus praktických seminářů zaměřených na vybrané aspekty divadla s dětmi a mládeží
listopad 2018 – květen 2019, Praha

Pořádají: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku

Cyklus byl z důvodu pandemie odložen na školní rok 2021–2022.

Osmidílný víkendový kurz pro méně zkušené i zkušenější vedoucí dětských a mladých divadelních souborů či dramatických kroužků, učitele a další pedagogické pracovníky či studenty pedagogických a uměleckých oborů, kteří mají zájem o divadelní práci s dětmi nebo mládeží, ale zatím jim schází dostatek praktických zkušeností v oblasti inscenační práce. Kurz je zaměřen na školní i mimoškolní divadlo, a je proto vhodný pro pedagogy ZUŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, DDM a dalších institucí. Je určen také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro obor dramatické výchovy.

Základní koncepce kurzu volně vychází z předchozích cyklů, které proběhly v letech 1999–2016 s hlavními lektory Irenou Konývkovou, Radkem Marušákem, Romanem Černíkem, Emou Zámečníkovou, Ivanou Sobkovou, Hanou Nemravovou a Hanou Frankovou. Cyklus představuje ojedinělou možnost komplexního vzdělávání a rozvíjení osobních zkušeností v oblasti dětského a mladého divadla, ale i setkání se zajímavými a inspirativními osobnostmi z oblasti divadla a dramatické výchovy.

Hlavní lektorkou nového cyklu je KATEŘINA ONDRÁČKOVÁ (dříve Oplatková Rezková), pedagog dramatické výchovy a literárně-jazykového praktika na SPgŠ Futurum v Praze 10, vedoucí dětských a mladých divadelních souborů ve Slaném, s nimiž se úspěšně zúčastnila řady celostátních přehlídek – např. s inscenacemi Wenuše (Dětská scéna 2007), Hameln (Mladá scéna 2010), Božka aneb Jak to tenkrát nebylo (DS a Jiráskův Hronov 2010), Anděl nepřišel? (MS 2011), Jezení (Šrámkův Písek 2012) nebo Vsobě (MS 2013). Autorka vzdělávacích programů pro Lidickou galerii. Absolventka SPgŠ Evropská a KVD DAMU v Praze. Kateřina Ondráčková bude provázet účastníky celým cyklem a bude lektorkou hlavních předmětů.

Jako lektoři dalších praktických bloků do kurzu postupně vstoupí vybraní odborníci a praktici v oblasti divadla, dětského divadla a dramatické výchovy, popř. dalších oborů, mimo jiné:
JAROSLAV PROVAZNÍK, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, zakladatel a redaktor časopisu Tvořivá dramatika;
LUDĚK RICHTER, loutkář, dramaturg, režisér a divadelní teoretik, hlavní protagonista Divadelní společnosti Kejklíř, Praha;
JIŘÍ VYŠOHLÍD, loutkář, muzikant, hudební skladatel a režisér Divadla DRAK Hradec Králové;
TOMÁŠ ŽIŽKA, divadelní scénograf, performer, režisér a vysokoškolský pedagog, autor a spolupracovník řady českých i zahraničních divadelních scén a projektů, autor muzejních expozic;
ANNA LÍNOVÁ, tanečnice a taneční pedagožka, vyučující Konzervatoře Duncan Centre a lektorka pohybově-taneční laboratoře DanceLab v Praze;
HANA FRANKOVÁ, herečka a režisérka Divadla Dagmar Karlovy Vary, pedagožka střední pedagogické školy v Karlových Varech a katedry výchovné dramatiky DAMU Praha

Osm víkendových setkání zahrnuje především tyto okruhy:

Metodika práce s dětským a mladým souborem, režie a tvarování divadelní inscenace (Kateřina Ondráčková)
Základní předmět kurzu – praktická cvičení, improvizace a metody práce s dětským a mladým souborem. Ukázky konkrétních přístupů a inscenačních procesů. Od výběru předlohy přes dramatickou práci, tvorbu scénáře až k samotnému divadelnímu produktu.

Literatura pro děti a mládež (Jaroslav Provazník)
Základní seznámení s literaturou pro děti a mládež v souvislosti s problematikou volby literární látky pro inscenační práci s dětmi i dospívajícími.

Základy dramaturgie (Luděk Richter)
Seznámení s divadelní dramaturgií s ohledem na specifika dětského a mladého divadla.

Předmět, loutka, zvuk (Jiří Vyšohlíd)
Základy práce s předmětem a loutkou, možnosti uplatnění loutkářských postupů v inscenační práci s dětským či mladým souborem. Zvuk a hudba nejen v loutkové inscenaci.

Scénografie (Tomáš Žižka)
Scénický prostor a světlo v divadelní inscenaci. Účastníci semináře budou mít možnost odborné konzultace, která pomůže při tvorbě vlastních inscenačních projektů účastníků.

Tělo a pohyb (Anna Línová)
Základy pohybové průpravy s ohledem na specifika a možnosti dětského a mladého divadelního souboru.

Herecká práce (Hana Franková)
Základy herecké práce s dětským a mladým souborem. Možnost odborné konzultace, která pomůže při tvorbě vlastních inscenačních projektů účastníků.

Součástí cyklu bude i společná účast na krajské postupové přehlídce dětského divadla, v případě zájmu i návštěvy večerních divadelních představení a následné diskuse.

Místo konání kurzu: Centrum tvořivé dramatiky Praha (Arabská 681/20, Praha 6).

Termíny: 23.–25. listopadu, 7.–9. prosince, 11.–13. ledna, 15.–17. února, 8.–10. března, 22.–24. března, 26.–28. dubna, 10.–12. května (změna vyhrazena).

Časový rozvrh jednotlivých setkání: pátek 19.00 – neděle 13.30 (úprava možná dle společné dohody).

Kurzovné: 5000 Kč, členové Sdružení pro tvořivou dramatiku a studenti prezenčního studia 4000 Kč.
Cyklus Základů dětského divadla je akreditován MŠMT. Škola tak může svým pracovníkům proplatit kurzovné z fondu DVPP.
Pokud máte o kurz zájem, přihlaste se prosím pomocí on-line formuláře.

Kontakt: Jakub Hulák, hulak@nipos.cz, tel. 778 702 490

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě vyššího počtu přihlášek mohou být upřednostněni ti, kteří mají základní zkušenosti v oboru dramatické výchovy (tj. absolventi základních kurzů, studenti či absolventi DV na pedagogických a divadelních fakultách apod.).