Základy dětského divadla 2010

Celoroční cyklus praktických seminářů zaměřených na vybrané aspekty divadla s dětmi a mládeží

Praha, listopad 2010 – červen 2011

Pořádají: NIPOS-ARTAMA a Sdružení pro tvořivou dramatiku

Osmidílný víkendový kurz určený pro všechny zájemce z řad zkušenějších i méně zkušených vedoucích dětských a mladých divadelních souborů či dramatických kroužků, učitelů a dalších pedagogických pracovníků či studentů pedagogických a uměleckých oborů, kteří mají zájem o divadelní práci s dětmi nebo mládeží, ale zatím jim schází dostatek praktických zkušeností v oblasti inscenační práce. Kurz je zaměřen na školní i mimoškolní divadlo a je proto vhodný pro pedagogy ZUŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, DDM a dalších institucí.
Základní podoba kurzu vychází z předchozích cyklů, které proběhly v letech 1999–2009 s hlavními lektory Irenou Konývkovou, Radkem Marušákem, Romanem Černíkem a Emou Zámečníkovou. Cyklus představuje ojedinělou možnost komplexního vzdělávání a rozvíjení osobních zkušeností v oblasti dětského a mladého divadla, ale i setkání s řadou zajímavých a inspirujících osobností z oblasti divadla a dramatické výchovy.

Hlavní lektorkou nového cyklu bude Ivana Sobková, učitelka LDO ZUŠ Biskupská, Praha 1, jedna z nejvýraznějších osobností současného dětského divadla v ČR, vedoucí úspěšných dětských a mladých divadelních souborů (v posledních letech se se soubory Koukej!, KUK! a kuk! zúčastnila celostátních přehlídek dětského a mladého divadla, např. s inscenacemi Válka s mloky, Němý film, Noční můry, Komunikační etudy či Hlásná trouba). Ivana Sobková bude provázet účastníky celým cyklem a bude lektorkou hlavních předmětů.

Lektory dalších praktických bloků budou naši přední odborníci a praktici v oblasti divadla, dětského divadla a dramatické výchovy: Eva Machková (KVD DAMU, Praha), Hana Franková (Divadlo Dagmar Karlovy Vary), František Zborník (divadelní autor a režisér, Praha, Česká Lípa), Jana Štrbová (vedoucí dětských a mladých divadelních souborů, Děčín), Jiří Vyšohlíd (Divadlo DRAK Hradec Králové), Tomáš Žižka (KALD DAMU, Mamapapa o.p.s., Praha).


Osm víkendových setkání zahrnuje především tyto okruhy:

Metodika práce s dětským a mladým souborem (Ivana Sobková)
Základní předmět kurzu seznamující účastníky v praktických cvičeních a improvizacích se základními metodami práce v dětském a mladém divadle.

Herectví a režie s dětským souborem (Ivana Sobková, Hana Franková)
Základy hereckého vedení a režie v divadle hraném dětmi.

Význam práce s literaturou v dramatické výchově a dětském divadle (Eva Machková)
Stručné seznámení s problematikou volby vhodné literární látky pro dramatickou výchovu a inscenační práci s dětmi a dospívajícími.

Dramaturgie dětského a mladého divadla (František Zborník)
Dramaturgická příprava textu pro dětské a mladé divadlo. Práce s různými typy literární předlohy s přesahem do divadelní režie.

Rytmus, zvuk, hudba a hlas (Jana Štrbová)
Možnosti a zákonitosti použití hudby a zvuku v dětském a mladém divadle, zvukový plán divadelní inscenace. Základy metodiky práce s hlasem a jevištní mluvou.

Materiál, předmět a loutka (Jakub Hulák, Jiří Vyšohlíd)
Praktická dílna směřující k hledání možností uplatnění postupů loutkového divadla v inscenační práci s dětským či mladým souborem.

Scénografie (Tomáš Žižka)
Stručné uvedení do divadelní scénografie s ohledem na specifika dětského a mladého divadla. Scénický prostor a světlo v divadelní inscenaci.

Režie a tvarování divadelní inscenace (Ivana Sobková)
Práce na vlastním divadelním projektu s využitím materiálu připraveného v rámci jednotlivých předmětů a s ohledem na specifika dětského a mladého divadla.

Součástí cyklu bude i vystoupení několika dětských a mladých souborů a diskuse o jejich inscenacích.


Místo konání kurzu: Centrum tvořivé dramatiky Praha (Arabská 681/20, Praha 6)

Termíny: 12. – 14. listopadu, 3. – 5. prosince, 21. – 23. ledna, 4. – 6. února., 4. – 6. března, 29. dubna – 1. května, 20. – 22. května, 3. – 5. června

Časový rozvrh jednotlivých setkání: pátek 18.00 – neděle 12.30 (úprava možná dle společné dohody)

Kurzovné: 4.000 Kč, členové STD 3.500 Kč, studenti przenčního studia 3.000 Kč

Účastníci mají možnost zdarma přespávat přímo v objektu Centra tvořivé dramatiky na koberci ve vlastním spacím pytli a s vlastní podložkou.

Cyklus Základů dětského divadla je akreditován MŠMT pod č. 19 533/2008-25-413. Škola tak může svým pracovníkům proplatit kurzovné z fondu DVPP.


kontakt: Jakub Hulák, ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz.