NIPOS > Základní informace

Základní informace

NIPOS je jednou ze státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Zkratka NIPOS vychází z názvu Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Člení se na tři odborné útvary (ARTAMA, Centrum informací a statistiky, Útvar koncepcí a metodiky),  dva obslužné (ekonomický a Centrum informačních a komunikačních technologií) a útvar ředitele.

 Největší z nich je útvar ARTAMA, který se zabývá neprofesionálním (amatérským) uměním. Jedná se o nejrůznější umělecké aktivity, jimž se věnují jednotlivci i skupiny ze záliby, nejsou jejich povoláním.. Pořádá celostátní přehlídky i festivaly, díky nimž se soubory či jednotlivci mohou potkat, porovnat své dovednosti a především se představit. Spolupracuje přitom se spolky, kulturními zařízeními, školami a školskými zařízeními, městy a obcemi. Jednotliví specialisté na divadlo všech druhů, sborový zpěv, symfonickou a komorní hudbu, dechovou hudbu, taneční folklor, scénický tanec, fotografii, film, výtvarné umění připravují program, vybírají porotce, lektory seminářů. Kromě toho poskytují odborné poradenství, např. poradí s výběrem vhodného repertoáru. Nabízí mnoho vzdělávacích aktivit např. kurzů pro sbormistry, učitele dramatické výchovy, výtvarné výchovy. Hlavními odběrateli jsou učitelé, umělečtí vedoucí těles a jednotliví zájemci. Kompletní informace poskytují znalostní weby (www.amaterskedivadlo.cz, www.nsdb.cz – národní sborová databáze, www.ditevtanci.cz, www.vytvarneprehlidky.cz) mapy s odborným obsahem (Živá minulost scénického tance, Metodika a praxe audiovizuální výchovy pro učitele a lektory), internetový časopis Amatérská scéna, dva tištěné časopisy (Tvořivá dramatika a Pam,pam) a informační bulletin Kormidlo pro dětské umělecké aktivity. K odběru časopisů a Kormidla je možné se přihlásit, popř. si v e-shopu objednat nějakou odbornou publikaci. Propozice jednotlivých přehlídek a informace o pořádaných akcích včetně vzdělávacích najdete na webu NIPOS. NIPOS rovněž každoročně v květnu (termín se mění) koordinuje Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, který sbírá a zveřejňuje na webu (www.artyden.cz), všechny akce, které v daném týdnu konají na území ČRE a spadají do jedné z těchto dvou oblastí. Chce tím prokázat, jaký význam mají tyto aktivity pro kulturní život v ČR.

Centrum informací a statistiky odpovídá za rezortní státní statistickou službu, z pověření MK a ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.  Na webu NIPOS (rubrika statistika kultury) každý může zjistit, jaké informace se sbírají a od jakých kulturních subjektů. NIPOS každoročně sbírá informace z deseti oblastí kultury (např. veřejné knihovny, muzea, zpřístupněné památkové objekty, divadla, festivaly a další), následně je zpracovává ve čtyřech unikátních publikacích (Kulturní dědictví, umění, vzdělávání a veřejná osvěta, knihovny a vydavatelská činnost). Data, která statistický zákon umožňuje zveřejnit, najdete v sekci Data v publikacích. Informace využívají orgány státní správy, samosprávy, kulturní organizace, mezinárodní instituce a další zájemci, kteří chtějí mít přehled o kulturním dění v ČR. Najdou zde např. návštěvnost v daném roce, informace o počtech jednotlivých zařízení a o jejich aktivitách. Díky statistice je možné sledovat úroveň a efektivnost hospodaření v jednotlivých oblastech, rozsah použitých zdrojů a vyjádřit pomocí finančních ukazatelů váhu kultury  v ekonomice Satelitní účet kultury mapuje všechny finanční toky přicházející do kultury z nejrůznějších zdrojů a zároveň finanční toky z kultury vycházející, což je zásadní pro ekonomické řízení v kultuře.

K Centru patří veřejná knihovna NIPOS se specializovaným knihovním fondem (umění, kultura, osvěta, společenské vědy), která pracuje v knihovním systému KOHA. Celkový počet knih přesahuje dvacet tisíc. Její součástí je Fond hudebnin (6 056 jednotek), který se specializuje na skladby pro pěvecké sbory všech kategorií a také rozsáhlý divadelní fond, který je propojený s Databází českého amatérského divadla.

Útvar koncepcí a  metodiky nabízí bezplatnou právní poradnu pro neziskové subjekty v kultuře. Zabývá se  především legislativou v kultuře. Poradí jak postupovat např. při zakládání spolku, zapsaného ústavu, co je třeba udělat při pořádání veřejné kulturní akce, jaké povinnosti  vyplývají
z autorského práva. Právník, zaměstnanec NIPOS spravující poradnu, může rovněž posoudit, zda daná aktivita může získat podporu v nějakém dotačním programu MK a za jakých podmínek. Vždy se však jedná o poradenství, příslušné formuláře si musí zájemci opatřit a zpracovat sami. Kontaktovat poradnu je možné e-mailem (vitova@nipos.cz). Odpověď  na dotaz může být rychlá, maximální lhůta na vyřízení složitějších věcí je 14  dnů. Útvar také pořádá kurzy dalšího vzdělávání pro pracovníky v kultuře (autorské právo, pracovní právo, účetnictví kulturních organizací). Většina je realizována online formou; termíny jsou zveřejněny na webu. Útvar realizuje odborné konference na různá témata, jejichž program a podmínky účasti jsou rovněž na webu organizace.

NIPOS vydává internetový časopis Místní kultura (www.mistnikultura,cz). Má formu magazínu, který otevírá zajímavá a aktuální témata, přináší rozhovory s osobnostmi, poskytuje mediální partnerství. Má profil na Facebooku, Instagramu a Twiteru.

Samostatné weby NIPOS