O přehlídce Mezzochori

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů MEZZOCHORI​

MEZZOCHORI je přehlídka určena pro sbory středoškolské mládeže. Nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních (sbory smíšené, dívčí a mužské) a nesoutěžního volného vystoupení v rámci přehlídky pro všechny typy sborů středoškolské mládeže.

 

Ve všech směrech by měla být Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů především povzbuzením a motivací pro sbormistry a příjemnou událostí pro studenty.

 

Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky postupové, které probíhají na různých místech republiky v březnu a dubnu. Na každé postupové přehlídce porota doporučí sbory na celostátní přehlídku. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada přehlídky vždy do konce května příslušného roku.

 

Součástí celostátní přehlídky je beseda s porotou, zajímavé koncerty a workshopy, společný sborový ateliér, slavnostní vyhlášení výsledků a společenský večer.

 

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA, Královéhradecké slavnosti, z. s., Impuls Hradec Králové a ZUŠ Jitro Hradec Králové.

MEZZOCHORI 2020

Sbory vybrané k účasti na MEZZOCHORI 2020

Alejsbor
Gymnázium Praha 6, Nad Alejí, Helena Brdičková
 
Cantate Brno
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická, Brno, Patrik Buchta
 
Colours
Gymnázium Trutnov, Vojtěch Kábrt
 
Columbella Radotín
Gymnázium Oty Pavla, Praha, Michaela Šreinová
 
Comodo
Gymnázium Chomutov, Marie Hánová
 
Divertimento choir
Gymnázium Botičská, Praha, Nora Michálková
 
Sbor Gybon
Gymnázium Boženy Němcové a Hudební mládež Hradec Králové, Jaromír Schejbal
 
Harmonie ladies
ZŠ Školní, Velké Meziříčí, Olga Ubrová
 
Choir van GOH
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava, Lukáš Marek
 
Sbor Josef
Malostranské gymnázium, Praha, Michaela Ditrichová
 
Pěvecký sbor GLP
Gymnázium Luďka Pika Plzeň, Miriam Sudková
 
Pěvecký sbor Jiráskova gymnázia
Jiráskovo gymnázium Náchod, Vlastimil Čejp
 
Polyfonia
Gymnázium Břeclav, Kristýna Dobešová Zimmermannová
 
Proměny
ZUŠ Svitavy, Dana Pražáková
 
SMoG
Podkrušnohorské gymnázium, Most, Dana Řepová

Program přehlídky

 

13:30 Program nesoutěžní kategorie 

14:30 Program soutěžní kategorie 

17:00 Společný ateliér

18:30 Závěrečný koncert s vyhlášením výsledků

 

MEZZOCHORI 2019

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.