Základní informace o časopise Amatérská scéna

Amatérská scéna je dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu. V roce 2009 vychází již 55. ročník. Časopis přináší amatérským divadelníkům a recitátorům informace o tom, co se událo v amatérském divadle a uměleckém přednesu, poskytuje jim servis zejména v oblasti dramaturgické, legislativní, technicko-organizační aj., zprostředkovává zkušenosti ze života souborů a zajišťování jejich existence, reflektuje zahraniční dění a zkušenosti, monitoruje činnost souborů a připomíná jejich výročí, včetně jubileí tvůrčích osobností etc., etc. Součástí časopisu jsou dvě přílohy.
To vše a mnoho jiného, včetně bohaté obrazové části vytváří z Amatérské scény jediný nejucelenější informační prostředek o amatérském divadelním dění v ČR. Vychází 6 x ročně v průměrném rozsahu min. 60 stran + přílohy. Roční předplatné činí 360,- Kč.

V příloze d´ARTAMAn se lze dozvědět o tom, co se bude dít, kdy a jak. Nalézt v ní propozice přehlídek, vzdělávacích a dalších divadelních akcí a přihlášky na ně.
Prostřednictvím Odborné přílohy AS se v průběhu ročníků 2009–2010 dostane do rukou čtenářů česky dosud nevydaná publikace profesora Jána Zavarského Kapitolky ze scénografie, která je pomůckou přesahující svůj název, nejméně do oblasti dějin divadla a svým způsobem i do divadelní režie.

Amatérská scéna by neměla chybět v žádné divadelní rodině!

Časopis zavedl v roce 2000 Repertoárovou přílohu, v níž bylo do konce roku 2007 otištěno 51 vybraných, jevišti prověřených textů divadelních her, doplněných dramaturgickými pendanty, upozorňujícími na jejich kvality, respektive úskalí, která je při inscenování třeba překonávat. Jejich nabídku naleznete na www.amaterskascena.cz.

Předplatné časopisu lze objednat na adrese:

NIPOS-ARTAMA
redakce Amatérské scény
P. O. BOX 12 / Blanická 4
120 21 Praha 2
tel. 221 507 956-7, 603 584 489
e-mail: mistr@nipos-mk.cz

Přihláška k předplatnému ve formátu PDF: Zde