NIPOS > Začíná Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Začíná Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Koncert v pondělí 16. května 2016 od 16 hodin na HAMU v Praze zahájí Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Letošní čtvrtý ročník kampaně, která poukazuje na rozmanitost a bohatství uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, se koná od soboty 21. května do neděle 29. května 2016 ve všech regionech České republiky. Na stránkách www.amaterskatvorba.cz se již přihlásilo více než dvě stě dvacet pořadatelů z celé ČR.

K akci se připojují základní umělecké školy, kulturní a vzdělávací instituce, občanská sdružení či nezávislá uskupení. Pořadatelé z celé České republiky přihlašují rozmanité akce: organizačně náročné přehlídky a festivaly, závěrečné koncerty základních uměleckých škol, taneční a divadelní představení, výstavy, ale také menší jednorázové akce jako dílny a semináře v oblasti neformálního uměleckého vzdělávání. Své akce přihlásili pořadatelé ze všech regionů, a to jak z velkých měst, tak z malých sídel. Přihlašování je otevřeno do pátku 20. května do 20 hodin.

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je příležitostí ukázat, kolik aktivit se uskuteční v jednom týdnu. Připojujeme se tak do rodiny řady evropských států a také se přihlašujeme k výzvě UNESCO na podporu uměleckého vzdělávání. Je to důležité právě v době, kdy se Evropa snaží formulovat svou kulturní identitu jako fenomén, který nás spojuje s minulostí a je jedním z předpokladů trvale udržitelného života. Ukažme svou kulturní vyspělost, organizační zdatnost, rozmanitost aktivit i forem uměleckého vzdělávání. Děláme to pro sebe i pro budoucí generace,“ řekla ředitelka NIPOS Lenka Lázňovská.

Koordinátorem Týdne je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Týden podpořily významné osobnosti veřejného života. Tváří Týdne 2016 se stala herečka Sabina Laurinová. Záštitu poskytlo Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj a Česká komise pro UNESCO. Partnery jsou Národní ústav pro vzdělávání a Akademie múzických umění.

www.amaterskatvorba.cz

Kontakt pro média:

Marcela Hančilová, NIPOS, public relations, mobil: 773 699 368, email: hancilova@nipos-mk.cz