NIPOS > XXIII. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

XXIII. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

Ve dnech 24. – 26. května 2013 se v Uničově uskuteční 23. celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů, která je tradičním vyvrcholením celoroční umělecké práce pedagogů a žáků v oboru „sborový zpěv“ v celé České republice.

 V letošním roce se na čtrnácti krajských postupových přehlídkách představilo celkem 181 sborů s více jak 5200 dětmi. Nejpočetnější zastoupení dětských pěveckých sborů bylo v Plzeňském a Pardubickém kraji.

 Koncertní síň města Uničov přivítá na svém pódiu celkem 17 vybraných sborů z postupových přehlídek a jeden hostující. Posluchači mohou zhlédnout celkem čtyři přehlídkové koncerty. V pátek 24. května se na zahajovacím koncertě představí osm sborů. V sobotu 26. května proběhnou dva přehlídkové koncerty, na prvním vystoupí dalších devět sborů vybraných na krajských postupových přehlídkách. Odpoledne pak vystoupí pod vedením sbormistrů Heleny Stojaníkové a Tomáše Motýla vynikající dětský pěvecký sbor Motýli ze Šumperka. V rámci odpoledního koncertu bude předána Cena ministra kultury za celoživotní přínos v oblasti dětského sborového zpěvu paní doktorce Jaroslavě Mackové.  Závěrečný koncert všech zúčastněných sborů začne v 19.00.

 Obyvatelé města i jeho návštěvníci mohou všechny zúčastněné sbory slyšet při společném zpěvu na Masarykově náměstí v sobotu v 16.00 společně s dechovým orchestrem Haná.

 Celostátní přehlídku z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA a ARTAMA a Městské kulturní zařízení Uničov. Záštitu poskytl Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky.

 Program Národopisné slavnosti

Sobota 18. května 2013
Hala Musaionu
15.00 Zahájení slavnosti
Osobnost Ludvíka Kuby – přednáší Jiřina Langhammerová
Ludvík Kuba folklorista – odborný pořad s hudebními ukázkami
Autor: Lubomír Tyllner
Terasa za Musaionem
17.00 Po stopách Ludvíka Kuby
Pořad věnovaný odkazu Mistra
Účinkují: Dúbrava Dubňany, Hořeňák Lázně Bělohrad, Postřekov z Postřekova

Neděle 19. května 2013
Terasa za Musaionem
14.30 Setkání v Zahradě Kinských
Slavnostní koncert vybraných folklorních souborů z tradičních oblastí
Čech a Moravy
Účinkují: Dúbrava Dubňany, Hořeňák Lázně Bělohrad, Postřekov z Postřekova

 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
útvar ARTAMA
Blanická 4, 120 21 Praha 2
www: www.nipos-mk.cz
tel: 221 507 900
fax: 221 507 929

Kontakt pro média:
Miloslava Vítková
obor dětský sborový zpěv
tel: 221 507 977
e-mail: vitkova@nipos-mk.cz

Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby (www.amaterskatvorba.cz), který se koná pod záštitou České komise pro UNESCO, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky.