XVIII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2017vyhodnocení

Dům kultury města Ostravy, a.s.
2 – 3. června 2017

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů pořádali, z pověření Ministerstva kultury ČR, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – útvar ARTAMA a Dům kultury města Ostravy a.s. Soutěžní festival se konal pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana. Do soutěže se přihlásilo 8 dechových orchestrů z České republiky, Chorvatska a Lotyšska.
Soutěž byla vypsána ve třech třídách.
Povinné skladby:
pro střední třídu – Mojmír Bártek – Frýdlantské bolero
pro vyšší třídu – Juraj Filas – Ohnivý anděl
pro nejvyšší třídu – Pavel Staněk – Frýdlantská suita – Čtyři parafráze na české lidové písně
Mezinárodní soutěže VDO se zúčastnily níže uvedené orchestry:
Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují
Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice
Dechový orchestr mladých Krnov
Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava
Limena Glazba Dekanovec – Chorvatsko
Májovák Karviná
Velký dechový orchestr města Zlína
The University of Latvia Wind Band – Lotyšsko
Jmenovaná mezinárodní odborná porota pracovala ve složení:
Václav BLAHUNEK, předseda (CZ)
Marek PRÁŠIL, člen (CZ)
Aleš PODAŘIL, člen (CZ)
Adam HUDEC, člen (SK)
Otto M. SCHWARZ, člen (A)
Václav HLAVÁČEK, tajemník (CZ)
Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzovalo deset kriterií dle mezinárodních standardů. Na základě obdržených bodů byly orchestry zařazeny do:

 1. zlatého pásma s vyznamenáním (90,00 – 100 bodů)
 2. zlatého pásma (80,00 – 89,99 bodů)
 3. stříbrného pásma (70,00 – 79,99 bodů)
 4. bronzového pásma (60,00 – 69,99 bodů)

V souladu s vydanými propozicemi rozhodla mezinárodní odborná porota o tomto pořadí:
Střední třída:

 • zlaté pásmo
  Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují
  (80,8 bodů)  vítěz třídy
 • stříbrné pásmo
  Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice
  (73,3 bodů)

Vyšší třída: 

 • zlaté pásmo s vyznamenáním
  Dechový orchestr mladých Krnov (92,6 bodů) vítěz třídy
 • zlaté pásmo
  Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava (84,4 bodů)
 • stříbrné pásmo
  Limena Glazba Dekanovec – Chorvatsko (76,8 bodů)

Nejvyšší třída

 • zlaté pásmo s vyznamenáním
  The University of Latvia Wind Band – Lotyšsko (95,4 bodů) vítěz třídy
  Májovák Karviná (94,3 bodů)
 • zlaté pásmo
  Velký dechový orchestr města Zlína (84,2 bodů)

Absolutní vítěz Mezinárodní soutěže VDO Ostrava 2017:
The University of Latvia Wind Band – Lotyšsko                    
Dále mezinárodní odborná porota rozhodla o zvláštním uznání:

 • za nejlepší interpretaci povinné skladby
  Mojmír Bártek – Frýdlantské bolero
  Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují
 • za nejlepší interpretaci povinné skladby
  Juraj Filas – Ohnivý anděl
  Dechový orchestr mladých Krnov
 • za nejlepší interpretaci povinné skladby
  Pavel Staněk – Frýdlantská suita – Čtyři parafráze na české lidové písně
  The University of Latvia Wind Band – Lotyšsko
 • za dirigentský výkon:
  Ondřej Packan – Májovák Karviná
 • za nejlepší dramaturgii soutěžního programu
  Májovák Karviná

Soutěž probíhala podle platných a všem soutěžícím známých propozic. V žádném případě nedošlo k jejich porušení. Porotou dosažené hodnocení je konečné a nelze jej zpochybnit.

Ostrava 3. června 2017
Václav Blahunek v. r.
předseda mezinárodní odborné poroty