XV. národní přehlídka seniorského divadla

Česká Třebová
8.–10. listopadu 2024 

PROPOZICE

Přehlídku pořádá Kulturní centrum Česká Třebová ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA Praha.

I. Charakteristika a poslaní přehlídky

Národní přehlídka seniorského divadla je koncipována jako bienále, příležitost k setkání, vzájemné inspiraci a předvedení výsledků práce divadelních souborů a skupin (i jednotlivců), jejichž herecký kolektiv je nejméně z 50 procent složen z osob starších 60 let. Věkové omezení se vztahuje pouze na účinkující. Netýká se autorů, režisérů, scénografů a dalších odborných funkcí, netýká se ani technických a jiných obslužných pracovníků.

Z přehlídky může lektorský sbor doporučovat inscenace k výběru do programu Jiráskova Hronova, festivalu amatérského divadla.

II. Podmínky účasti

Přehlídka je otevřena všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším divadelním postupům, stylům a poetikám, jakož i příbuzným druhům scénického umění. Její otevřenost je žádoucí i z hlediska divácké adresy. Znamená to, že se přehlídky mohou zúčastnit soubory činoherní i loutkářské, soubory s hudebními divadelními žánry, estrádními produkcemi apod. Přihlásit lze i sólová vystoupení, zvláště pak inscenace tzv. divadla jednoho herce. Vítána budou představení určená dospělým i dětem. Minutáž inscenace či vystoupení není limitována.

Přihlášky k účasti na přehlídce uplatní divadelní kolektivy (jednotlivci) nejdéle do 31. 5. 2024 na tiskopise „Evidenční list inscenace ‒ přihláška“, který je k dispozici ke stažení na adrese https://www.nipos.cz/artama-do-sd/ v oddílu Seniorské divadlo. Přihlášky se zasílají k přímému výběru do národní přehlídky na adresu NIPOS-ARTAMA, do rukou pracovníka pro seniorské divadlo, P.O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2.

Inscenace či vystoupení přihlašuje osoba, která soubor či skupinu (účinkující) zastupuje navenek. Tato osoba zároveň do uzávěrky doručení přihlášek zašle na adresu NIPOS-ARTAMA videozáznam inscenace, aby organizátoři přehlídky měli možnost seznámit se s jednotlivými produkcemi a získali potřebné informace pro stanovení programové skladby přehlídky. Dále k přihlášce připojí slovo o souboru, slovo o autorovi či autorech hry, osoby a obsazení (s uvedením plných znění jmen a příjmení) včetně informaci o dalších tvůrcích inscenace (režie, scéna, kostýmy, hudba, technická spolupráce atp.) a fotografie z inscenace.

Povinnou přílohou přihlášky je jmenný seznam účinkujících s uvedením roku jejich narození, sloužící jako doklad o splnění základní podmínky účasti souboru (jednotlivce) na přehlídce.

III. Organizace a průběh

V rámci přehlídky se uskuteční společné diskuze k inscenacím a vystoupením. Tato diskuzní setkání by měla mít především společenský charakter, jako ostatně celý přehlídkový program.

Podmínky pobytu souborů a skupin (jednotlivců) na přehlídce budou vymezeny smlouvami o vystoupení, uzavřenými mezi Kulturním centrem Česká Třebová a osobou zastupující divadelní kolektiv. Umožní-li to ekonomické podmínky, pořadatelé budou divadelním kolektivům hradit stravné a jejich ubytování, zároveň také příspěvek na dopravu. Členům hrajících souborů a skupin umožní bezplatný vstup na všechna představení. Organizátoři budou mít snahu umožnit účast hrajících kolektivů po celou dobu konání přehlídky. V jejich účasti spatřují jednu ze základních podmínek její smysluplnosti.

Kulturní centrum Česká Třebová provozuje tři divadelní sály, které mohou být využity zároveň tak, že na jednom se hraje představení a na zbylých dvou je možno chystat představení další. Dva sály jsou v budově Kulturního centra, třetí je v tzv. Malé scéně, která je nedaleko.

IV. Hodnocení a výběr

Rozhodnutím o přijetí přihlášených inscenací do programu přehlídky je pověřenaprogramová rada složená z členů odborné rady NIPOS pro amatérské činoherní divadlo, zástupce NIPOS-ARTAMA a zástupce Kulturního centra Česká Třebová. Jednání rady proběhne v polovině června 2024. Programovou skladbu přehlídky stanoví pověřený odborný pracovník NIPOS-ARTAMA.

IV. Závěrečné ustanovení

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracoval Milan Strotzer
NIPOS-ARTAMA Praha, září 2023


Příloha ‒ Technické parametry hracích prostor

Velký sál: Kukátkové jeviště; šířka v portálu 8,5 m, hloubka jeviště 8,5 m + 2 m forbína, výška v portálu 5,5 m; výška vlastního jeviště 12 m; 10 ručních tahů.  Propadlem ani točnou není jeviště vybaveno. Osvětlení: 48 osazených reflektorů samostatně ovládaných z osvětlovacího pultu Major Nova lighting, výkonové jednotky 12 kanálů 4x 2kW. Zvuk: Mixpult Yamaha 01v96i, 2x Yamaha DXR15, 2x Yamaha DXS15, CD a MD přehrávač Technics 2x s Autocue. Zázemí pro herce: 4 samostatné šatny ‒ dvě v patře jeviště, dvě o patro výše (společné pro velký i malý sál!); přípravná šatna hned vedle jeviště.

Hlediště pro 284 diváků s elevací o rozměru 13 m šířka, 16,3m hloubka, 5 m výška. Hlediště nelze použít jako hrací prostor pro jiné než kukátkové uspořádání.

Malý sál: Kukátkové jeviště; šířka v portálu 6 m, hloubka jeviště 6,5 m, výška v portálu 3 m; výška vlastního jeviště 5 m; bez tahů. Propadlem ani točnou není jeviště vybaveno. Osvětlení: 12 reflektorů samostatně ovládaných z osvětlovacího pultu Minor Nova lighting, výkonové jednotky 6 kanálů 2x 1kW. Zvuk: Mixpult Behringer, 2x HK AUDIO F.A.S.T., CD a MD přehrávač Technics 2x s Autocue. Zázemí pro herce: 4 samostatné šatny ‒ dvě v patře jeviště, dvě o patro výše (společné pro velký i malý sál!), přípravná šatna hned vedle jeviště.

Hlediště pro 150 diváků bez elevace 10,2 m šířka, 10 m hloubka, 5 m výška. Lze využít jako hrací prostor.

Malá scéna: Kukátkové jeviště; šířka v portálu 7,6 m, hloubka jeviště 6 m + 2 m forbína, výška v portálu 3 m; výška vlastního jeviště 5 m; 5 ručních tahů. Hydraulickým propadlem je jeviště vybaveno, točnou nikoli. Osvětlení: 24 reflektorů samostatně ovládaných z osvětlovacího pultu Major Nova lighting, výkonové jednotky 36 kanálů 1kW, LED PAR RGB 4x, inteligentní otočné hlavy 2x. Zvuk: Mixpult Yamaha 10 kanálů, 4x HK AUDIO 12“ + 1 + sub HK Audio 15“, CD a MD přehrávač Technics 2x s Autocue. Zázemí pro herce: 2 samostatné šatny o patro výše. Hlediště pro 192 diváků s elevací o rozměru 9,9 m šířka, 12 m hloubka, 6 m výška. Hlediště nelze použít jako hrací prostor pro jiné než kukátkové uspořádání.